Ohjaajakoulutuksia ovat Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu ja I-Taso.

Jokaisen aloittavan lentopallo-ohjaajan 8 h starttikoulutus, sisältäen 4 h salikoulutuksen.

Koulutus tarjoaa perusteet lasten (6-9-vuotiaat) ohjaajana toimimiseen, sekä erityisesti yksittäisen harjoituksen toteuttamiseen. Koulutuksen jälkeen osallistuja hallitsee F-E1-ikäisen (6-9-vuotiaat) juniorijoukkueen valmennusta ja ohjausta. 

Koulutuksen sisältö perustuu nimenomaan ohjaamiseen yleisellä tasolla ja innostuksen synnyttämiseen ja lajiin kiinnittymiseen. Varsinaiset valmennuksen perusteet tarjotaan I-Tason ohjaajakoulutuksessa ja lajitekniikoiden opettamiset käydään läpi Tekniikkakoulussa.

Teoriaosuus

Teoriaosuudet suoritetaan itsenäisesti eLentis -oppimisalustalla. Opetussisältöön kuuluvat myös Lähtötaso- ja päättötentit, joilla ei ole vaikutusta kurssin läpimenoon. Päättötentin voi uusia.

 • eLentis, itsenäinen toteutus:
  • Lasten liikunnan perusteet (ryhmänhallinta, pelisäännöt, taidon opettamisen vaiheet)
  • Ohjaaminen ja opettaminen (teoria)
  • Harjoittelun tukitoimet
  • Harjoituksen suunnittelu
  • Teoriatiedon tentit

Käytännön saliosuus

Käytännön saliosuudessa pureudutaan ohjaamisen saloihin  

 • Ohjaaminen ja opettaminen (käytännössä)
 • Demoharjoite (perustekniikat sormilyönti, hihalyönti, ala-aloitus)
 • Mini-ikäisten säännöt käytännössä
 • Pelaamisen opettaminen käytännössä

Käytännön saliosuudessa on luonnollisesti mahdollisuus käydä läpi asioita, jotka ovat nousseet esiin itseopiskelun ja verkkokoulutusten yhteydessä/jälkeen. Olemalla aktiivinen, saat parhaimman vasteen koulutuksellesi.

Tenttiminen

Aloittavan ohjaajan koulutus sisältä Lähtötasotentin sekä päättötentti. Tenttien tarkoituksena on:

 • kartoittaa lähtötason tiedollista hallintaa
 • kerrata oppisisältöjä tentin muodossa
 • testata osallistujien teoriaosaaminen
 • nostaa valmennuksen arvostusta

Toteutus

Käytännön saliosuus toteutetaan pääsääntöisesti seurojen järjestäminä (salitila) ja kestoltaan ne vaihtelevat 3-4 tuntiin riippuen käytettävissä olevaan saliaikaan. Teoriaosuudet toteutetaan itsenäisesti eLentiksen kautta missä ja milloin tahansa.

Kouluttajat

Koulutuksen vetäjinä toimivat Lentopalloliiton auktorisoimat kouluttajat.

Kohderyhmä

Koulutus on erityisesti suunnattu lasten (6-9-vuotiaiden / F-E-junioreiden / 1-3-luokkalaisten) ohjaajille ja valmentajille.

Hinta

Koulutuksen hinta on 22 €.


Kahdessa osassa toteutettava koulutuskokonaisuus:
 • Tekniikkakoulu - Teoria: teoriaopiskelu ja materiaalit eLentiksessä
 • Tekniikkakoulu - Käytännön saliosio: noin 20 h käytännön saliosio, joka toteutetaan kokonaan salissa. Saat perustiedot eri lajitekniikoiden avainkohdista ja niiden opettamisesta niin lapsille kuin aikuisille sekä eri kehitysvaiheessa oleville.

I-Taso - Info avaa: 

- koulutuskokonaisuutta

- kokonaisuuden suorittamista

- koulutuksen rakenne

- ohjelma ja sisältö

Infon jälkeen osallistujalla on riittävästi tietoa osallistumispäätöksen tekemiseksi.

Sitoutumisjakso on heille, jotka ovat valmiita suorittamaan koulutuskokonaisuuden kerralla. Sitotumisjaksolla:
 1. Kerrataan I-Tason ohjaajakoulutuksen suorittaminen. 
 2. Varmistetaan osallistujan tietotekniset valmiudet toimia eLentis -koulutusalustalla.
 3. Annetaan ennakkotehtävät 1. Lähijaksolle (8 kpl).

Sitoutumisjakso on pakollinen osio I-Tason todistuksen saamiselle.

1. Jakso on pääasiassa teoreettista itseopiskelua erilaisten teemojen ympärillä. 

Jakson tavoitteena on tarkentaa ja syventää tietoisuuttaa osallistujan osaamistarpeesta ja hänen joukkueensa kehittämistarpeista. 

Elokuussa toteutettava Lähijakso, jossa keskitytään pelaamisen opettamiseen eri ikäluokissa (F-C-nuoret) ja eri kehitysvaiheissa. Lähijaksolla pureudutaan yksityiskohtaisemmin pelaamisen opettamiseen, joihin kannattaa kiinnittää huomiota, kuten esim. pitkien/lyhyiden pelaajien opettaminen.

Syyskuussa toteutettava Lähijakso, jossa keskitytään pelaamisen kehittämiseen eri ikäluokissa ja kehitysvaiheissa. Mitkä asiat vaikuttavat pelaamisen kehittämiseen?