Section: Käytännön saliosio | Aloittavan ohjaajan koulutus | eLentis

Main course page
 • General

  Aloittavan ohjaajan koulutus on noin 10 tunnin koulutuskokonaisuus, joka jakautuu kahteen osaan:

  • Teoriaopiskelu eLentis -oppimisympäristössä (6 h)
  • Käytännön saliosio (4 h) 
  Koulutus antaa vastauksia

  • Miten aloitan toiminnan salissa?
  • Miten opetan innostavasti?
  • Mistä asioista yksi harjoitustapahtuma rakentuu?
  • Miten pitkään yksi harjoite voi kestää? 
  • Leikkimistä vai pelaamista?
  • Pelaaminen opetusmuotona.
  • Ryhmänhallinta - ohjaajan oikeudet.
  • Pelisäännöt ja niiden merkitys.
  • Ryhmädynamiikka ja sen rakentaminen.
  • Kilpailutoiminnan merkitys mini-ikäisissä? 
  • Pelaamaan opettamisen alkeet - pelaamaan opettamisen ja kehittämisen vaiheet.
  • Lajitekniikat pintapuolisesti ja ikäluokalle sopivalla tavalla (syöttö, vastaanotto, passaaminen, hyökkääminen, torjunta, kenttäpuolustus).


  Koulutuksen hinta on 22 €/osallistuja.

Käytännön saliosio

 • Käytännön saliosio

  Käytännön saliosion ohjelma on kestoltaan lähtökohtaisesti 4 tuntia ja toiminta tapahtuu kokonaan salissa. Sisältöjen kesto vaihtelee osallistuvan ryhmän aktiivisuudesta riippuen (missäkin teemassa).

  Ohjelma

  Käytännön saliosio (4 h)

  17.00 Esittelyt ja koulutuksen tavoitteet 
  17.15 Valmentajan toiminta salissa, ryhmän hallinta 
  17:30 Ominaisuuksien ja taidonkehittäminen 
  18.00 Lajitekniikat 
  19.20 Pelaamaan opettaminen, pelimuodot ja -tavat 
  20.50 Keskustelua, kertausta 
  21.00 Päätös

  Ilmoittautumislinkki käytännön saliosioon löytyy Aloittavan ohjaajan koulutus 2023 -kurssin sisällöstä kohdasta "Käytännön saliosio". Jotta pääset ilmoittautumaan käytännön saliosioon, tulee sinun ensin ilmoittautua mukaan Aloittavan ohjaajan koulutus 20XX - Teoria (eLentis) tapahtumaan.