Kurs: I-Taso | eLentis

 • General

  KENELLE?

  Koulutus sopii 6-13-vuotiaita ohjaaville, ilman ohjaaja- ja pelaajakokemusta omaaville. Koulutus sopii erinomaisesti myös C-A-nuorille, jotka ovat kiinnostuneita ohjaamisesta/valmentamisesta. Koulutus toimii hyvin myös heille, jotka omaavat laji- ja valmennuskokemusta, mutta eivät ole valmentaneet lapsia/nuoria. 

  Koulutuksessa pureudutaan lasten ja nuorten valmennukseen - tavoitteena suunnitelmallinen toiminta, sekä yhden harjoitustapahtuman INNOSTAVA ja laadukas toteutus.

  Mihin koulutus antaa vastauksia?
  • ohjaajana toimiminen ja kehittyminen ohjaajasta valmentajaksi, mitä se tarkoittaa ja mitä minulla on edessä?
  • miten ja mistä aloittaa toiminta salissa?
  • miten hyvä harjoite tehdään ja mistä elementeistä rakentuu hyvä harjoitustapahtuma?
  • miten opetetaan pelaamaan INNOSTAVASTI?
  • miten kehitetään pelaamista - yksilöllisesti ja motivoivasti?
  • miten valmennan eri kehitysvaiheessa olevia innostavasti ja motivoivasti?
  • 6vs6 - kuudella pelaamisen perusteet
  Missä vaiheessa?

  I-Tason ohjaajakoulutus suositellaan suoritettavaksi, kun aloitat toista vuotta F-junioreiden kanssa - viimeistään kuitenkin siinä vaiheessa kun toimitaan ensimmäistä vuotta D-nuorissa. Seuraavassa ikäluokassa, C-nuorissa, pelimuoto on 6vs6 - pelataan "oikeaa lentopalloa". 

  Kesto
  Koulutus on kestoltaan 100 h ja 10 kk kestävä koulutuskokonaisuus, joka jakautuu:
  • 40 h itseopiskelua (eLentis)
  • 60 h käytännön toiminta (lähijaksot 1-3, opintosisältöjen soveltaminen/harjoittelu omassa ryhmässä, kilpailutoiminta).

  Tulokulma

  Emme lähesty huippu-urheilun näkökulmasta - valmennammehan lapsia ja nuoria, jotka ovat vasta tutustumassa lajiin. Innostaminen, lajiin kiinnittymiseen, sekä intohimon synnyttäminen - ohjaajalla/valmentajalla ja harrastajalla - ovat keskiössä. Lähestymiskulma tukee myös huippu-urheilun tavoitteita. 

  Koulutuksen suorittaminen

  Teoreettinen opiskeleminen tapahtuu eLentis -oppimisympäristössä. Käyttöoikeudet saat niihin kurssisisältöihin, joihin olet ilmoittautunut mukaan. 

  Lähijaksoilla sisällöt ovat käytännönläheisiä. Teoriaa ja keskustelujakin on, mutta painopiste on salissa tapahtuvassa toiminnassa. Lähijaksoilla avataan koulutussisältöjä käytännön tasolla - teoria konkretisoituu. 

  Voit ilmoittautua kerralla vaikka kaikkiin I-Tason teoriaosioihin ja saat käyttöoikeuden koulutuskokonaisuuden sisältöihin. Pääset perehtymään sisältöihin omaan tahtiisi. Samalla saat maksuttoman osallistumisoikeuden niille lähijaksoille, joiden teoriaosioihin olet ilmoittautunut mukaan. Lähijaksot - Käytännön saliosiot vaativat aina erillisen ilmoittautumisen
  Käytännön saliosioihin ilmoittautumislinkit löydät 2. ja 3. jaksojen teoriaosiosta kohdasta "Ilmoittaudu: (Alueen nimi)"

  Koulutuksen rakenne ja eteneminen

  • Teoriaopiskelu eLentiksessä (Helmi-Joulukuu)
   • Info
   • Sitoutumisjakso
   • 1. Jakso, Ohjaajana kehittyminen - Ohjaajasta valmentajaksi, teoria (eLentis)
   • 2. Jakso, Pelaamaan opettaminen - Opetan innostavasti!, teoria (eLentis)
   • 3. Jakso, Pelaamisen kehittäminen - Yksilöllisesti ja motivoiden!
  • Lähijaksot, käytännön saliosiot
   • Elokuu: 2. Lähijakso, Pelaamaan opettaminen
   • Syyskuu: 3. Lähijakso, Pelaamisen kehittäminen
   • Joulukuu: Teams -tapaaminen 1
   • Tammi-Helmikuu: Teams -tapaaminen 2
  Osallistumisoikeus lähijaksolle syntyy ilmoittautumalla kulloinkin kyseessä olevan jakson teoriaosioon.

 • Open all

  Close all

 • Verkkokoulutus - Info (maksuton) on tarkoitettu avaamaan yksityiskohtaisemmin I-Tason ohjaajakoulutuksen koulutuskokonaisuutta, sisältöä, sekä rakennetta, toteutusta ja kustannuksia. Infon pohjalta ohjaaja/valmentaja tekee päätöksen lähteä mukaan I-Tason ohjaajakoulutukseen. 

  Seuraava vaihe on osallistua Sitoutumisjaksolle (maksullinen) https://www.suomisport.fi/events/eaac3589-2c55-4b0c-a8b1-6a6c1b296b1b saadaksesi ennakkotehtävät 1. Jaksolle.
 • Sitoutumisjakso 

  • Ennakkotehtävät 1. Lähijaksolle.
  • 1. Jakso, Ohjaajana kehittyminen - Ohjaajasta valmentajaksi (maksuton, erillinen ilmoittautuminen)
  • Lähtötasotentti
  • Koulutuspalaute

  Ilmoittaudu Sitoutumisjaksolle https://www.suomisport.fi/events/eaac3589-2c55-4b0c-a8b1-6a6c1b296b1b. Sitoutumisjakson hinta on 165 €/osallistuja.

  Ennakkotehtävät ovat pohja 1. Jakson toteutukselle. Ennakkotehtävien suorittaminen on tärkeää, jotta haastattelussa saadaan riittävät lähtötiedot yksilöllisen koulutuspolun ja -sisällön rakentamiseksi.
 • Ohjaajana kehittyminen - Ohjaajasta valmentajaksi

  1. Jakso pitää sisällään laajan itseopiskelukokonaisuuden rakentuen mm. seuraavista :

  • Henkilökohtainen haastattelu ennakkotehtävien pohjalta
  • Yksilöllisen koulutussisällön ja -polun rakentaminen.
  • Lähtötasotentti (ei vaikutusta koulutuksen läpimenoon).
  • Ohjaajana kehittyminen - ohjaajasta valmentajaksi -opintosisällöt
  • Etätehtävät 2. Lähijaksolle.
  • Koulutuspalaute.

  Haastattelut suoritetaan Teamsin välityksellä.

  Tämä osio on suoritettavissa myös myöhemmässä vaiheessa. Ota yhteyttä ohjaajakoulutuskoordinaattoriin.

 • Pelaamaan opettaminen - INNOSTAVASTI

  2. Jakso - Teoria keskitytään Pelaamaan opettaminen -sisältöön eri ikäluokissa ja kehitysvaiheessa oleville. 

  2. Lähijakso - Käytännön saliosiossa käydään myös kuudella pelaamisen perusteet/pelaamaan opettaminen. Lähijaksolle ilmoittaudutaan erikseen.

  • F-junioreiden pelaamaan opettaminen (2vs2)
  • E-junioreiden pelaamaan opettaminen (3vs3)
  • D-junioreiden pelaamaan opettaminen (3vs3, 4vs4)
  • C-nuorten pelaamaan opettaminen (6vs6)
  • Etätehtävät 3. Lähijaksolle.
  • Koulutuspalaute

  Jakson hinta on 165 €.

  Ilmoittautuminen

  Ilmoittaudu mukaan teoriaosioonhttps://www.suomisport.fi/events/909d825d-ace7-458b-988c-d418c18ad84c

  Voit osallistua 2. Jaksolle, vaikka et olisi aiempia osioita suorittanutkaan. 
  Mikäli Käytännön saliosio jää välistä, sen voi suorittaa ainoastaan seuraavana vuonna.

 • Pelaamisen kehittäminen

  3. Jaksolla pureudumme Pelaamisen kehittämiseen liittyviin asioihin - mitä pelaamisen kehittäminen on ja mitä se edellyttää.

  3. Lähijakso - Käytännön saliosiossa pureudumme pelaamisen kehittämiseen konkreettisesti. 

  • F-junioreiden pelaamisen kehittäminen - näin opetan innostavasti
  • E-junioreiden pelaamisen kehittäminen - sääntöjen hyödyntäminen taitojen oppimiseen
  • D-junioreiden pelaamisen kehittäminen - kohti 6vs6 -pelaamista
  • C-nuorten pelaamisen kehittäminen - kohti "oikeaa" lentopalloa
  • Etätehtävät jatkoon
  • Koulutuspalaute
  • Päättötentti

  Jaksolla keskitytään pelaamisen kehittämisestä, yksilöllisestä näkökulmasta (yksilön osaaminen ja lajiteknisten taitojen merkitys), sekä siitä, mitä kaikkea pelaamisen kehittämiseen liittyy ja mitä kaikkea pitää ottaa huomioon.

  Ilmoittautuminen

  Ilmoittaudu mukaan teoriaosioon: https://www.suomisport.fi/events/501c97ed-9a05-4188-992f-afc23f6e77f9.

  Mikäli Käytännön saliosio jää välistä, sen voi suorittaa vasta seuraavana vuonna.
 • Jokaisella koulutuksen osallistujalla on eri lähtökohdat ja tarpeet - kokemuksista ja (laji-)koulutustaustasta riippuen. Koulutuksissamme haluamme tarjota yksilöllisen, tarpeeseen vastaavan ja onnistuneen koulutuskokemuksen. Ennakkotehtävien ja haastattelun pohjalta saamme tietoa yllä mainittuun tavoitteeseen pääsemiseksi. Tällä on myös vaikutuksensa koulutuksen ohjelmaan. 

  Julkaistu ohjelma on lähtökohtaisesti kaikille sama, mutta alustava. Kouluttajilla on oikeus muokata ohjelmaa rakenteen sisällä oman ryhmän tarpeisiin kohdentuvaksi, huomioiden kuitenkin sen, että sisältö ja fokus pysyvät I-Tason sisällöissä.

  • 1. Jakso, Ohjaajana kehittyminen - Ohjaajasta valmentajaksi. 

   Osallistujat haastatellaan ensisijaisesti teamsin välityksellä. Koulutukseen osallistuva sopii haastatteluajankohdan kouluttajan kanssa. 

   Haastattelu nojaa osallistujan suorittamiin ennakkotehtäviin, jonka johdosta ne on hyvä olla tehtynä ennen haastattelua.
  • I-Tason 2. Lähijakson Pelaamaan opettaminen - Opetan innostavasti ohjelma (alustava 2023)

  • I-Taso, 3. Lähijakson Pelaamisen kehittäminen - Yksilöllisesti ja motivoiden (alustava 2023)

 • Teams -tapaamiset on tarkoitettu ohjaajien/valmentajien etätueksi, sekä keskinäisten kokemusten jakamiseen. 

  Teams 1 ja 2 -tapaamiset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia.

 • Lähtötasotentti

  Lähtötasotentillä osallistuja pääsee mittaamaan teoreettisen tiedon hallintaa. Tenttiä ei uusita, eikä tentillä ole vaikutusta kurssin läpimenoon.

  Päättötentti

  Päättötentillä mitataan koulutuskokonaisuuden teoreettisen tiedon hallintaa. Tentillä on vaikutusta kurssin läpimenoon. Tentin voi uusia.

 • I-Tason ohjaajakoulutukseen voit osallistua, vaikka sinulla ei olisi mitään lajikoulutustaustaa takana. Koulutuskokonaisuuden suorittaminen edellyttää kuitenkin joko suoritettua tai koulutuksen aikana suoritettavia:

  • Tekniikkakoulu, mikäli edellisestä koulutuksesta on kulunut enemmän kuin 5 vuotta.
  • Nuorisotuomarikoulutus/III-luokan tuomarikoulutus (sääntötuntemus).

  Nämä vaatimukset sen vuoksi, että osallistujalla tulee olla lajitekniikoiden opettamisen taidot, sekä sääntötuntemus.

  Osaamisen näyttö

  Tekniikkakoulun osalta osallistuja voi osoittaa osaamisensa, mikäli ei halua suorittaa Tekniikkakoulua, suorittamalla osaamisnäytöt (opettaminen ja ohjaaminen) seuraavista osa-alueista:

  • Passaaminen
  • Kaatumistekniikat
  • Satanen
  • Hyppyleija ja Hyppysyöttö
  • Tentti

  Näytön suorittaminen: 

  • videoi opetustehtävät (muista ääniasetukset, jotta opetus pystytään todentamaan).
  • tallenna tuotokset omalle pilvipalvelimelle näyttökansioon.
  • anna kouluttajalle tarkastelu- ja kommentointioikeudet. 
  • kouluttaja tarkistaa tehtävät ja hyväksyy/hylkää näytön.

  Mikäli näyttö hyväksytään, osallistujan ei tarvitse osallistua Tekniikkakouluun. Näytön hylkäämisen myötä Tekniikkakoulu on suoritettava.

  Yllä olevat koulutukset eivät sisälly I-Tason ohjaajakoulutuskokonaisuuden hintaan.
 • Koulutuksen hinta

  Koulutuskokonaisuuden hinta on 495 €/osallistuja (ei sis. matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksia). 

  Osallistuminen yksittäisiin tapahtumiin on myös mahdollista - tietyin edellytyksin - ja niiden kustannustaso on seuraava:

  • Sitoutumisjakso 165 € 
   • 1. Jakso, Teoria: Ohjaajana kehittyminen - Ohjaajasta valmentajaksi -osio (maksuton)
   • Ennakkotehtävät
   • Haastattelu
  • 2. Jakso, Teoria: Pelaamaan opettaminen 165 €.
   • 2. Lähijakso - Pelaamaan opettaminen 0 € (edellyttää teoriaosion suorittamista).
  • 3. Jakso, Teoria: Pelaamisen kehittäminen 165 € 
   • 3. Lähijakso - Pelaamisen kehittäminen 0 € (edellyttää teoriaosion suorittamista).. 
  Yksittäisten suoritusten voimassaolo ja hyväksiluku

  Suoritukset ovat voimassa 2 vuotta ja luetaan hyväksi myöhemmin suoritettavassa koulutuskokonaisuudessa voimassaoloajan mukaisesti.


 • Ilmoittautuminen

  Ilmoittautuminen teoriaosioihin tapahtuu aina suomisport.fi -palvelun kautta. Ilmoittautumisen yhteydessä suoritetaan myös osallistumismaksu, mikäli tapahtuma on maksullinen. Ilmoittautumisen jälkeen saat automaattisesti käyttöoikeuden kyseessä olevaan opetussisältöön eLentikseen. Lähijaksoille 2. ja 3. ilmoittaudutaan teoriaosion sisältökohdasta "Ilmoittaudu..."

  Tutustu syventävästi I-Tason lasten ja nuorten ohjaajakoulutuksen sisällöstä ja suorittamisesta I-Taso, Info -kurssilla - löydät sen suomisportista. • Alue  Pääkouluttaja  Paikka
  Etelä-Suomi  Pertti Kulluvaara (Nora Isomäki)  Avoin
  Itä-Suomi  Henrik Kosonen   Avoin
  Pohjois-Suomi  Jukka Mäkihannu (Markus Vilander)  Santa Sport
  Länsi-Suomi  Pertti Honkanen   Avoin
  Lounais-Suomi  Avoin Avoin


 • Pertti Kulluvaara
  Ohjaajakoulutuskoordinaattori
  KILPAILU-JA SEURAPALVELUT
  +358 (0) 440 806 605 |  etunimi.sukunimi@lentopalloliitto.fi  | www.lentopalloliitto.fi
  Suomen Lentopalloliitto | Valimotie 10, 00380 HELSINKI