Kurs: I-Taso, Section: Minimivaatimukset | eLentis

Main course page
 • General

  KENELLE?

  Koulutus sopii 6-13-vuotiaita ohjaaville, ilman ohjaaja- ja pelaajakokemusta omaaville. Koulutus sopii erinomaisesti myös C-A-nuorille, jotka ovat kiinnostuneita ohjaamisesta/valmentamisesta. Koulutus toimii hyvin myös heille, jotka omaavat laji- ja valmennuskokemusta, mutta eivät ole valmentaneet lapsia/nuoria. 

  Koulutuksessa pureudutaan lasten ja nuorten valmennukseen - tavoitteena suunnitelmallinen toiminta, sekä yhden harjoitustapahtuman INNOSTAVA ja laadukas toteutus.

  Mihin koulutus antaa vastauksia?
  • ohjaajana toimiminen ja kehittyminen ohjaajasta valmentajaksi, mitä se tarkoittaa ja mitä minulla on edessä?
  • miten ja mistä aloittaa toiminta salissa?
  • miten hyvä harjoite tehdään ja mistä elementeistä rakentuu hyvä harjoitustapahtuma?
  • miten opetetaan pelaamaan INNOSTAVASTI?
  • miten kehitetään pelaamista - yksilöllisesti ja motivoivasti?
  • miten valmennan eri kehitysvaiheessa olevia innostavasti ja motivoivasti?
  • 6vs6 - kuudella pelaamisen perusteet
  Missä vaiheessa?

  I-Tason ohjaajakoulutus suositellaan suoritettavaksi, kun aloitat toista vuotta F-junioreiden kanssa - viimeistään kuitenkin siinä vaiheessa kun toimitaan ensimmäistä vuotta D-nuorissa. Seuraavassa ikäluokassa, C-nuorissa, pelimuoto on 6vs6 - pelataan "oikeaa lentopalloa". 

  Kesto
  Koulutus on kestoltaan 100 h ja 10 kk kestävä koulutuskokonaisuus, joka jakautuu:
  • 40 h itseopiskelua (eLentis)
  • 60 h käytännön toiminta (lähijaksot 1-3, opintosisältöjen soveltaminen/harjoittelu omassa ryhmässä, kilpailutoiminta).

  Tulokulma

  Emme lähesty huippu-urheilun näkökulmasta - valmennammehan lapsia ja nuoria, jotka ovat vasta tutustumassa lajiin. Innostaminen, lajiin kiinnittymiseen, sekä intohimon synnyttäminen - ohjaajalla/valmentajalla ja harrastajalla - ovat keskiössä. Lähestymiskulma tukee myös huippu-urheilun tavoitteita. 

  Koulutuksen suorittaminen

  Teoreettinen opiskeleminen tapahtuu eLentis -oppimisympäristössä. Käyttöoikeudet saat niihin kurssisisältöihin, joihin olet ilmoittautunut mukaan. 

  Lähijaksoilla sisällöt ovat käytännönläheisiä. Teoriaa ja keskustelujakin on, mutta painopiste on salissa tapahtuvassa toiminnassa. Lähijaksoilla avataan koulutussisältöjä käytännön tasolla - teoria konkretisoituu. 

  Voit ilmoittautua kerralla vaikka kaikkiin I-Tason teoriaosioihin ja saat käyttöoikeuden koulutuskokonaisuuden sisältöihin. Pääset perehtymään sisältöihin omaan tahtiisi. Samalla saat maksuttoman osallistumisoikeuden niille lähijaksoille, joiden teoriaosioihin olet ilmoittautunut mukaan. Lähijaksot - Käytännön saliosiot vaativat aina erillisen ilmoittautumisen
  Käytännön saliosioihin ilmoittautumislinkit löydät 2. ja 3. jaksojen teoriaosiosta kohdasta "Ilmoittaudu: (Alueen nimi)"

  Koulutuksen rakenne ja eteneminen

  • Teoriaopiskelu eLentiksessä (Helmi-Joulukuu)
   • Info
   • Sitoutumisjakso
   • 1. Jakso, Ohjaajana kehittyminen - Ohjaajasta valmentajaksi, teoria (eLentis)
   • 2. Jakso, Pelaamaan opettaminen - Opetan innostavasti!, teoria (eLentis)
   • 3. Jakso, Pelaamisen kehittäminen - Yksilöllisesti ja motivoiden!
  • Lähijaksot, käytännön saliosiot
   • Elokuu: 2. Lähijakso, Pelaamaan opettaminen
   • Syyskuu: 3. Lähijakso, Pelaamisen kehittäminen
   • Joulukuu: Teams -tapaaminen 1
   • Tammi-Helmikuu: Teams -tapaaminen 2
  Osallistumisoikeus lähijaksolle syntyy ilmoittautumalla kulloinkin kyseessä olevan jakson teoriaosioon.

Minimivaatimukset

 • Minimivaatimukset

  I-Tason ohjaajakoulutukseen voit osallistua, vaikka sinulla ei olisi mitään lajikoulutustaustaa takana. Koulutuskokonaisuuden suorittaminen edellyttää kuitenkin joko suoritettua tai koulutuksen aikana suoritettavia:

  • Tekniikkakoulu, mikäli edellisestä koulutuksesta on kulunut enemmän kuin 5 vuotta.
  • Nuorisotuomarikoulutus/III-luokan tuomarikoulutus (sääntötuntemus).

  Nämä vaatimukset sen vuoksi, että osallistujalla tulee olla lajitekniikoiden opettamisen taidot, sekä sääntötuntemus.

  Osaamisen näyttö

  Tekniikkakoulun osalta osallistuja voi osoittaa osaamisensa, mikäli ei halua suorittaa Tekniikkakoulua, suorittamalla osaamisnäytöt (opettaminen ja ohjaaminen) seuraavista osa-alueista:

  • Passaaminen
  • Kaatumistekniikat
  • Satanen
  • Hyppyleija ja Hyppysyöttö
  • Tentti

  Näytön suorittaminen: 

  • videoi opetustehtävät (muista ääniasetukset, jotta opetus pystytään todentamaan).
  • tallenna tuotokset omalle pilvipalvelimelle näyttökansioon.
  • anna kouluttajalle tarkastelu- ja kommentointioikeudet. 
  • kouluttaja tarkistaa tehtävät ja hyväksyy/hylkää näytön.

  Mikäli näyttö hyväksytään, osallistujan ei tarvitse osallistua Tekniikkakouluun. Näytön hylkäämisen myötä Tekniikkakoulu on suoritettava.

  Yllä olevat koulutukset eivät sisälly I-Tason ohjaajakoulutuskokonaisuuden hintaan.