Kurs: Teemakoulutus, Section: Valmentajan koulutuspolku lentopallossa | eLentis

Main course page
 • General

  Teemakoulutukset rakentuvat laajempien koulutuskokonaisuuksien osakokonaisuuksista, kuten esim. Tekniikkakoulusta ja I-Tason lasten ja nuorten ohjaajakoulutuksen sisällöistä. Myös pelaamisen eri osa-alueista (syöttö-torjuntapelaaminen, vastaanottohyökkääminen, torjunta-kenttäpuolustus, kenttäpuolustus-jatkopallopelaaminen) on mahdollista rakentaa teemakoulutuksia. 

  Teemakoulutusten tarkoituksena on tarjota rajatusta teemasta "syväkoulutusta", joka mahdollistaa paremmin sisäistämisen ja käytännön soveltamisen.

  Toteutus

  Paras teho saavutetaan siten, että ei yritetä opettaa liian laajoja/useita osa-alueita yhdessä tapahtumassa. Yksi teema on paras, sillä silloin voidaan kaikki opettaminen ja oppiminen keskittää yhteen asiaan. Ajallisesti teemakoulutukselle kannattaa varata aikaa vähintään 2 tuntia - mielellään enemmän. sillä toistot (harjoittelu ja pelaaminen) ovat oppimisessa avainasemassa. 

  Kustannukset

  Teemakoulutusten osallistumisen hinnoittelu tapahtuu tapauskohtaisesti (kokonaisuus ja toteutustapa). Koultuksen tilaaja vastaa mahdollisista tilavarauksista aiheutuvista kustannuksista (sali- ja luokkatila).

Valmentajan koulutuspolku lentopallossa