Kurs: Kouluttajaksi? | eLentis

 • General

  Suomalainen lentopallo tarvitsee lisää kouluttajia vastataksemme seurojen koulutustarpeeseen ja -tilauksiin koko valtakunnan alueella. sekä saavuttaaksemme tavoitteemme suomalaiselle lentopalloilijalle...

  Tavoitteemme suomalaisele lentopallolle.

  Olet INNOSTAJA ja auttamishaluinen. Kokemuksellasi, osaamisellasi ja hyvillä vuorovaikutustaidoillasi kykenet auttamaan lasten ja nuorten valmentajia INNOSTUMAAN, sekä motivoitumaan valmentamisesta. 

  Sinulla on erinomainen kyky kohdata, toimia ja keskustella niin, että valmentajat ja pelaajat kokevat olonsa turvalliseksi – näin oppimiselle ja omaksumiselle ei lähtökohtaisesti ole esteitä.

  Sinulla on vahva halu olla mukana tukemassa ja kehittämässä suomalaisen lentopallon menestystarinaa ja elinvoimaisuutta. Omaat vahvan kokemuksen ohjaamisesta/valmennuksesta tai pelaajana - vaikka muista lajeista kuin lentopallosta. 

  Kouluttajana toimimista helpottaa, mikäli sinulla on suoritettuna koulutuslinjat, joilla haluaisit toimia kouluttajana - tämä antaa erinomaiset lähtökohdat toimia kouluttajana. Tämä ei ole kuitenkaan ehdoton edellytys - polte kouluttamaan, ihmisläheisyys ja helppo lähestyttävyys, sekä vahva sitoutuminen Suomen Lentopallon linjauksiin ovat riittävä lähtökohta.

  Lentopalloliitto kouluttaa kouluttajansa auktorisointikoulutuksessa.


 • Open all

  Close all

 • Ohjaajakouluttajana toimit pääsääntöisesti 6-13-vuotiaiden (F-C1-juniorit) lasten ja nuorten ohjaajien/valmentajien kanssa, joiden taustat ovat hyvin vaihtelevat. Kohderyhmä edellyttää ohjaajakouluttajilta monipuolisia ominaisuuksia ja taitoja, joilla kouluttaja kykenee INNOSTAMAAN ja vahvistamaan koulutettavien itseluottamusta ja sitä kautta kiinnittymistä lentopallon pariin - unohtamatta koulutettavien pelaajia (lapsia ja nuoria) ja heidän vanhempiaan.

  Kouluttajana omaat

  • helpon lähestyttävyyden
  • erinomaiset vuorovaikutustaidot
  • kykyä toimia "pystymetsästä" ohjaajaksi haluavien kanssa (joilla ei välttämättä lainkaan liikunnallista taustaa).
  • hyvän ihmistuntemuksen
   • ymmärrät, että koulutukseen osallistuvan liikunnallinen/urheilullinen/lajin harrastuneisuus tausta voi olla todella vaatimaton ja siksi hän voi olla 'herkässä tilassa'.
   • tunnistat mm. ihmisen arkuuden ja kykenet auttamaan häntä rohkaistumaan, kasvattamaan itseluottamustaan ohjaajana toimimiseen.
  • innostavan koulutusotteen - tämä on KAIKKEIN TÄRKEIN ominaisuus.
  Lajiosaaminen

  • sinulla on valmennuskokemusta kyseessä olevasta ikäluokasta (myös muut lajit käyvät erinomaisesti).
  • pelaajakokemus on erinomainen lisä, mutta ei välttämätön.
  • olet itse suorittanut koulutuslinjan, jolla koulutat, tai perehdytät itsesi kouluttautumalla (avustavana kouluttajana).
  • sitoudut Suomen Lentopalloliiton valmennuksen linjauksiin.
   • mikäli sinulla on oma valmennusryhmä, valmennat Lentopalloliiton linjauksien mukaisesti (uskottavuus kouluttajana - toimit itse kuten opetat).
  • olet perehtynyt lajianalyysiin miehissä ja naisissa, sekä nuorissa.
  • kykenet laatimaan "pelianalyysin" F-C-ikäisten pelaamisesta.
  Edellytämme rikostaustaotteen esittämistä, koska kouluttajina ohjataan sekä käsitellään myös lapsia ja nuoria. 

 • Yksinkertaisesti 

  • Innostaa mukaan ohjaajaksi ja kehittymään valmentajaksi.
  • Lisätä valmennusosaamista - pelaajien ja pelaamisen kehittyminen.
  • Auttaa sekä tukea ohjaajia ja valmentajia arkivalmennuksen haasteissa
  • luoda mahdollisuuksia ammattivalmentajakunnan rakentumiseksi (ostamme kouluttajapalvelut ohjaajakoulutuksiin).
  • Tarjota tavoitteellisille ja kokeneille valmentajille mahdollisuus kehittyä valmentajina.

  Tavoite on yksinkertainen, mutta vaatii laaja-alaista näkemystä, osaamista, erilaisia toimia ja LAATUA, jotta tavoitteeseen päästään.

  Demourheilijat, -ryhmä

  Ei riitä, että olemme tekemisissä yksistään ohjaajien ja valmentajien kanssa - meidän pitää pystyä konkretisoimaan viestimme ja linjauksiamme. Tämä ei onnistu yksistään sillä, että ohjaajat/valmentajat toimivat demoryhmänä - he ovat aivan eri asia kuin urheilijat, joille he yrittävät saada viestin perille (usein valmentajat ovat myös fyysisesti rajoittuneempia demoamaan). 

  Viestimme konkretisoituu ja vahvistuu heidän omien pelaajiensa välityksellä. Siksi koulutustoiminnassamme lähtökohta käytännön saliosiossa on, että aina on mukana demourheilijoita. Mielellään vielä koulutukseen osallistuvien ohjaajien omia valmennettavia, jolloin toiminto kohdentuu suoraan (koulutuksen hyöty kasvaa). 

  Demourheilijoiden kautta koulutettavat saavat moniulotteiset mallit - kouluttajan käytännön toiminnan kautta - joihin ohjaaja/valmentaja voi omissa harjoituksissaan vedota/viitata - - "teithän sinä sen silloin koulutuksessakin, mikset sitten täällä tekisi?".

 • Koulutuslinjakohtaiset kouluttajakorvaukset ovat seuraavat:

  Koulutuslinjakohtaiset korvaukset
  KoulutuslinjaKorvausHuomio!
  Aloittavan ohjaajan koulutus 82,50 -110 € 3-4 h koulutus, painopiste  4h koulutuksissa.
  Tekniikkakoulu, TK 550 €  ~20 h koulutus
  I-Tason ohjaajakoulutus 550 - 1650 €  20 - 60 h koulutus
  Teemakoulutus 27,50 €/h Toteutus ratkaisee. Teemakoulutuksia ovat kaikki muut koulutustoteutukset, joita ei ole tässä listassa mainittu. 
  Verkkokoulutus, henkilö200 € Sisällön tuottaminen ja toteutus. Lentopalloliitto pidättää kaikki oikeudet. Kouluttaja/materiaalin tuottaja ei voi toteuttaa kyseisellä materiaalilla omia koulutuksia.
  Verkkokoulutus, yrittäjä300 € Kuten yllä, sis. alv 24 %

 • Kouluttajakorvaukset ovat kaikille kouluttajille samat. Mahdolliset poikkeavuudet syntyvät siitä, että osa toimii yrittäjinä ja laskuttavat omat suorituksensa lisäten siihen alv:n (24 %).

  Henkilökouluttajat

  Koulutuskorvaus laitetaan maksatukseen ohjaajakoulutuskoordinaattorin toimesta koulutuksen käynnistymistä edeltävänä päivänä, kun nähdään, että koulutus on toteuttamiskelpoinen (minimiosallistujamäärä täyttyy). Maksussa koulutuskorvaus on seuraavan palkka-ajon yhteydessä (1 x kk).

  Matka- ja päivärahakorvauksen, sekä ohjaajakoulutuskoordinaattorin kanssa erikseen sovitun majoituslaskun kouluttaja laskuttaa Bezalan kautta. 

  Yrittäjänä toimivat

  Yrittäjinä toimivat laskuttavat sähköisesti koko koulutustapahtuman eriteltynä seuraavasti:

  • Koulutuslinja ja -korvaus
  • Matkakorvaus (km ja km-korvaus eritelty)
  • Päivärahat (matkan alkamis- ja päättymisaika)
  • Majoituskorvaus (sovitaan kouluttajan kanssa, mikäli majoitusliike ei laskuta Lentopalloliittoa)

  Sähköisen laskutuksen tiedot

  Hyväksymme ainoastaan sähköiset laskut.

  • Suomen Lentopalloliitto Ry, 0202196-4
  • Verkkolaskuosoite: 003702021964
  • Operaattori: Maventa (003721291126)
  • Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH

  Tiedustelut:
  tea.kinnunen@lentopalloliitto.fi tai puhelimitse 040 731 5410.

 • Toimimme pääsääntöisesti harrastusta aloittavien 6-13-vuotiaiden (F-D2-juniorit) lasten ja vähäisen kokemuksen omaavien ohjaajien/valmentajien, heidän urheilijoiden ja vanhempiensa kanssa. 

  Ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen osallistutaan usein myös liian myöhään - ollaan valmennettu jo pitkään (3-8 vuotta) ilman mitään lajikoulutusta. Toisinaan koulutuksiimme osallistuu henkilöitä, jotka omaavat varsin pitkän ohjaaja-/valmennuskokemuksen, mutta ei lainkaan lapsista ja nuorista.

  Huippu-/kilpaurheilu vs. harrastaminen

  Ohjaajakoulutuksen tärkein tavoite on, osuvan sisällön ja laadukkaan toteutuksen kautta, INNOSTAA ohjaajia valmentamaan ja pelaajia pelaamaan lentopalloa ja kehittymään siinä. Laadukkaan, innostavan ja kehittävän harjoitus- ja kilpailutoiminnan kautta pelaajat innostuvat haastamaan, sekä kehittämään itseänsä ja löytämään itsestänsä "sisäisen lentopalloilijan".

  Luotamme siihen, että tavoitteellisuus syntyy yksilössä sisäisesti itsestään, mikäli valmennusosaaminen, ympäristön olosuhteet ja salitoiminta tukevat sitä - olipa kysymyksessä sitten harrastaja, tavoitteellinen urheilija tai ohjaaja/valmentaja itse. 
  Ohjaajakoulutuksissa lähtökohtana ei ole tavoitteellinen, kansallinen ja kansainvälinen huippu-urheilu, mutta sisällöltään ja toteutukseltaan eivät luonnollisesti rajoita sitä. Tavoitteellista toimintaa ja huippu-urheiluun tähtäävää toimintaa varten ovat olemassa II- ja III-Tason, sekä Volley VAT valmentajakoulutukset. 


 • Ensivaikutelma on mahdollista luoda vain kerran ja kokemus ohjaa kokijan asennetta/suhtautumista siitä eteen päin...

  Kouluttajamme on aina hyvin valmistautunut koulutustapahtumaan mm. kertaamalla ohjelman ja sisällön, mutta ennen kaikkea tutustumalla osallistujien taustoihin ja ennalta valmistautua heidän tarpeisiinsa ja kohtaamiseen. Tämä luo pohjan laadukkaalle ja innostavalle koulutuskokemukselle - osallistujat kokevat saaneensa sitä, mitä ovat koulutukselta hakeneetkin...mielellään jopa enemmän. 

  Oikea ja väärä tapa valmentaa... 

  Usein valmennuksessa puhutaan "oikeasta ja väärästä" tavasta valmentaa. Kouluttajilta kysytään "teinkö oikein?", "Onko se väärin...?" tai "voi kauhea, olen tehnyt kaikki ihan väärin!" Myös urheilijat ja erityisesti lapset sekä nuoret kokevat/kertovat että heitä on valmennettu väärin kouluttajan ohjeistettua tai toteutettua asioita erilailla. 

  Urheilijoiden kanssa viestiessä on tärkeää, että emme vahingoita valmentajan auktoriteettia, vaan hoidamme tilanteen niin, että valmentajan auktoriteetti kasvaa, vahvistuu. On hyvä, että valmentaja kuulee viestisi yhdessä hänen valmennettaviensa kanssa. Tämä on tärkeää valmentajan motivaation, jaksamisen ja jatkuvuuden näkökulmasta!

  Valmentajien itsensä kohdalla rauhoittelemme heitä toteamalla, että "lähtökohtaisesti aina tehdään oikeita asioita kun pelataan lentopalloa, hypätään ja lyödään/torjutaan palloa - tulee hiki". On hyvä vahvistaa osallistujan tunnetta vastuunkannosta ja motivaatiosta mainitsemalla esim. "todella hienoa, että olet nyt mukana(!) kertoo paljon motivaatiostasi, sekä halustasi kehittyä valmentajana ja tarjota pelaajillesi parasta. Toivon myös sinulta rohkeutta avata tämän koulutuksen aikana omia kokemuksiasi ja jopa haastamaan minua (kouluttajana)".

  Rakennamme viestimme aina niin, että ohjaaja/valmentaja ei koe itseään tyhmäksi tai tulleensa loukatuksi. Löydämme AINA ja lähtökohtaisesti hänen toiminnastaan HYVÄÄ, jonka päälle lähdemme rakentamaan mahdollisesti tarvittavaa muutosta! Vaikka valmentaja olisi valmentanutkin "väärin", muokkaamme hänen ajatustaan linjauksemme suuntaan ja mielellään aina esimerkein.

  Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa ohjata/valmentaa - se on asia, jonka tuomme aina esiin koulutuksissamme. Tällä tarkoitamme eri "tulokulmia". Kerromme tietenkin, että lajiliiton vastuulla on lajin kehitystyö, elinvoimaisuus ja huippu-urheilu. Lajilla pitää olla valtakunnallinen valmennus- ja koulutuslinjaus, jotta urheilija saa mahdollisimman oikeaoppista, sekä oikea-aikaista valmennusta, jotta ohjaamisen/valmennuksen minimitaso/tasalaatuisuus ovat saavutettavissa. Usein tämä herättää keskustelun eettisesti ja moraalisesti kestävästä valmennuksesta. Tätä varten meillä on olemassa verkkokoulutus "Vastuullinen toiminta lentopallossa" -verkkokurssi, jonka suorittamista suosittelemme kaikissa koulutuksissamme. Kaikki kouluttajamme suorittavat myös kyseisen koulutuksen.

  Tavoitteenamme on, olipa lentopalloilija mistä päin suomenmaata tahansa, että hänelle on opetettu lajin perusteet:

  • lajitekninen osaaminen.
  • Pelaamisen perusteet.
  • Taktinen osaaminen.
  • Pelin eri vaiheiden tunnistaminen.
  • Sääntötuntemus
  • Valmennusjärjestelmän tuntemus

  On tärkeää nostaa esiin se, että koulutuksissa ja opetuksessa esiin nostettuja asioita on oikeasti tutkittu tutkijoiden avulla (tieteellinen tutkimus, lajianalyysit, kansainväliset pelit nuorten ja aikuisien osalta) - niitä ei ole vedetty "hatusta".

  On hyvä tuoda myös esiin, että pelaajien osaamattomuus tai kykenemättömyys eivät aina johdu siitä, että häntä ei olisi opetettu - kysymys voi olla myös siitä, että pelaaja ei ole "ostanut" valmentajan opetusta.  
  On tuotava myös esiin, että pelaajia ei voi syyttää osaamattomuudesta jos heitä ei ole opetettu ja harjoitettu!

 • Toiminta (salissa/koulutustilaisuuksissa)

  Koulutustoiminnassamme tavoittelemme, että käytännön saliosiossa on aina mukana demourheilijoita. He voivat olla joko järjestävän seuran taholta järjestettyjä, tai vielä parempaa: koulutukseen osallistuvien ohjaajien omia valmennettavia. Näin opetus kohdentuu suoraan heidän pelaajiinsa. Demourheilijoiden myötä koulutettavat saavat myös malleja kouluttajan toiminnan kautta, kuten esim.:

  • harjoitustapahtuman organisointi 
  • urheilijoiden käsittely (kohtaaminen, ohjeistus, palaute)
  • harjoittelun vaatimustaso ja sen ylläpito (vuorovaikutustaidot, miten osoittaa korkeaa vaatimustasoa). 
  • toiminnan rytmitys (toiminta, juomatauot, motivointi)
  • toiminta ja käyttäytyminen harjoitteiden aikana (innostaminen, palautteenanto, motivointi)
  • toiminta ja käyttäytyminen aikalisällä/juomatauolla (palautteenanto, ohjeistus, innostaminen, motivointi).
  • harjoitustapahtuman päättäminen.

  Kohderyhmä edellyttää ohjaajakouluttajilta monipuolisia ominaisuuksia ja taitoja, joilla kouluttaja kykenee vahvistamaan koulutettavien (ohjaajat/valmentajat & urheilijat ja tukiverkosto) innostusta, itseluottamusta ja kiinnittymistä lentopallon pariin.

  Laaduntarkkailu ja -varmistaminen

  Tavoitteidemme saavuttaminen edellyttää laadukasta toimintaa ja kohtaamista salissa/koulutustilaisuuksissa. Laadukkaan toiminnan myötä ohjaajien innostuminen syventämään valmennustietoutta ja -osaamista ja sitä kautta pelaajien ja pelaamisen kehittymisen myötä innostumaan jatkamaan valmentajana - vaikka oma lapsi ei enää jatkaisikaan harrastusta.

  Seuraamme koulutustapahtumien toteutuksen kokonaislaatua koulutuspalautteiden kautta ja niiden johdosta tiedämme, että kouluttajiemme osaaminen, sekä koulutustapahtumat ovat laadukkaita. Jokaisen koulutustapahtuman jälkeen jokainen kouluttaja on saanut koulutuspalautteen tapahtuman jälkeen. Näin kouluttaja pääsee kiinni siihen, miten osallistujat ovat kokeneet hänen koulutuksensa/koulutusotteen ja miten/missä hän voisi mahdollisesti vielä kehittyä. 

  Emme tyydy koulutuspalautteiden tuomaan hyvänolon tunteeseen. Olemme sitoutuneet koulutustoimintamme ja sen laadun kehittämiseen pitkäjänteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdessä - kouluttajat ja lentopalloliiton koulutusvastaavat - pohdimme koulutustoimintamme kehitystarpeita.


 • Alla olevan linkin kautta hakeudut virallisesti kouluttajaksi. Lomakkeen pohjalta aloitamme keskustelut roolistasi kouluttajana.

 • Pertti Kulluvaara
  Ohjaajakoulutuskoordinaattori
  KILPAILU-JA SEURAPALVELUT
  +358 (0)440 806 605 |  etunimi.sukunimi@lentopalloliitto.fi  | www.lentopalloliitto.fi
  Suomen Lentopalloliitto | Valimotie 10, 00380 HELSINKI