Kurssi: Kouluttajaksi?, Osio: Kohtaaminen (ohjaaja, valmentaja, urheilija, tukiverkosto) | eLentis

Kurssin etusivu
 • Yleinen

  Suomalainen lentopallo tarvitsee lisää kouluttajia vastataksemme seurojen koulutustarpeeseen ja -tilauksiin koko valtakunnan alueella. sekä saavuttaaksemme tavoitteemme suomalaiselle lentopalloilijalle...

  Tavoitteemme suomalaisele lentopallolle.

  Olet INNOSTAJA ja auttamishaluinen. Kokemuksellasi, osaamisellasi ja hyvillä vuorovaikutustaidoillasi kykenet auttamaan lasten ja nuorten valmentajia INNOSTUMAAN, sekä motivoitumaan valmentamisesta. 

  Sinulla on erinomainen kyky kohdata, toimia ja keskustella niin, että valmentajat ja pelaajat kokevat olonsa turvalliseksi – näin oppimiselle ja omaksumiselle ei lähtökohtaisesti ole esteitä.

  Sinulla on vahva halu olla mukana tukemassa ja kehittämässä suomalaisen lentopallon menestystarinaa ja elinvoimaisuutta. Omaat vahvan kokemuksen ohjaamisesta/valmennuksesta tai pelaajana - vaikka muista lajeista kuin lentopallosta. 

  Kouluttajana toimimista helpottaa, mikäli sinulla on suoritettuna koulutuslinjat, joilla haluaisit toimia kouluttajana - tämä antaa erinomaiset lähtökohdat toimia kouluttajana. Tämä ei ole kuitenkaan ehdoton edellytys - polte kouluttamaan, ihmisläheisyys ja helppo lähestyttävyys, sekä vahva sitoutuminen Suomen Lentopallon linjauksiin ovat riittävä lähtökohta.

  Lentopalloliitto kouluttaa kouluttajansa auktorisointikoulutuksessa.


Kohtaaminen (ohjaaja, valmentaja, urheilija, tukiverkosto)

 • Kohtaaminen (ohjaaja, valmentaja, urheilija, tukiverkosto)

  Ensivaikutelma on mahdollista luoda vain kerran ja kokemus ohjaa kokijan asennetta/suhtautumista siitä eteen päin...

  Kouluttajamme on aina hyvin valmistautunut koulutustapahtumaan mm. kertaamalla ohjelman ja sisällön, mutta ennen kaikkea tutustumalla osallistujien taustoihin ja ennalta valmistautua heidän tarpeisiinsa ja kohtaamiseen. Tämä luo pohjan laadukkaalle ja innostavalle koulutuskokemukselle - osallistujat kokevat saaneensa sitä, mitä ovat koulutukselta hakeneetkin...mielellään jopa enemmän. 

  Oikea ja väärä tapa valmentaa... 

  Usein valmennuksessa puhutaan "oikeasta ja väärästä" tavasta valmentaa. Kouluttajilta kysytään "teinkö oikein?", "Onko se väärin...?" tai "voi kauhea, olen tehnyt kaikki ihan väärin!" Myös urheilijat ja erityisesti lapset sekä nuoret kokevat/kertovat että heitä on valmennettu väärin kouluttajan ohjeistettua tai toteutettua asioita erilailla. 

  Urheilijoiden kanssa viestiessä on tärkeää, että emme vahingoita valmentajan auktoriteettia, vaan hoidamme tilanteen niin, että valmentajan auktoriteetti kasvaa, vahvistuu. On hyvä, että valmentaja kuulee viestisi yhdessä hänen valmennettaviensa kanssa. Tämä on tärkeää valmentajan motivaation, jaksamisen ja jatkuvuuden näkökulmasta!

  Valmentajien itsensä kohdalla rauhoittelemme heitä toteamalla, että "lähtökohtaisesti aina tehdään oikeita asioita kun pelataan lentopalloa, hypätään ja lyödään/torjutaan palloa - tulee hiki". On hyvä vahvistaa osallistujan tunnetta vastuunkannosta ja motivaatiosta mainitsemalla esim. "todella hienoa, että olet nyt mukana(!) kertoo paljon motivaatiostasi, sekä halustasi kehittyä valmentajana ja tarjota pelaajillesi parasta. Toivon myös sinulta rohkeutta avata tämän koulutuksen aikana omia kokemuksiasi ja jopa haastamaan minua (kouluttajana)".

  Rakennamme viestimme aina niin, että ohjaaja/valmentaja ei koe itseään tyhmäksi tai tulleensa loukatuksi. Löydämme AINA ja lähtökohtaisesti hänen toiminnastaan HYVÄÄ, jonka päälle lähdemme rakentamaan mahdollisesti tarvittavaa muutosta! Vaikka valmentaja olisi valmentanutkin "väärin", muokkaamme hänen ajatustaan linjauksemme suuntaan ja mielellään aina esimerkein.

  Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa ohjata/valmentaa - se on asia, jonka tuomme aina esiin koulutuksissamme. Tällä tarkoitamme eri "tulokulmia". Kerromme tietenkin, että lajiliiton vastuulla on lajin kehitystyö, elinvoimaisuus ja huippu-urheilu. Lajilla pitää olla valtakunnallinen valmennus- ja koulutuslinjaus, jotta urheilija saa mahdollisimman oikeaoppista, sekä oikea-aikaista valmennusta, jotta ohjaamisen/valmennuksen minimitaso/tasalaatuisuus ovat saavutettavissa. Usein tämä herättää keskustelun eettisesti ja moraalisesti kestävästä valmennuksesta. Tätä varten meillä on olemassa verkkokoulutus "Vastuullinen toiminta lentopallossa" -verkkokurssi, jonka suorittamista suosittelemme kaikissa koulutuksissamme. Kaikki kouluttajamme suorittavat myös kyseisen koulutuksen.

  Tavoitteenamme on, olipa lentopalloilija mistä päin suomenmaata tahansa, että hänelle on opetettu lajin perusteet:

  • lajitekninen osaaminen.
  • Pelaamisen perusteet.
  • Taktinen osaaminen.
  • Pelin eri vaiheiden tunnistaminen.
  • Sääntötuntemus
  • Valmennusjärjestelmän tuntemus

  On tärkeää nostaa esiin se, että koulutuksissa ja opetuksessa esiin nostettuja asioita on oikeasti tutkittu tutkijoiden avulla (tieteellinen tutkimus, lajianalyysit, kansainväliset pelit nuorten ja aikuisien osalta) - niitä ei ole vedetty "hatusta".

  On hyvä tuoda myös esiin, että pelaajien osaamattomuus tai kykenemättömyys eivät aina johdu siitä, että häntä ei olisi opetettu - kysymys voi olla myös siitä, että pelaaja ei ole "ostanut" valmentajan opetusta.  
  On tuotava myös esiin, että pelaajia ei voi syyttää osaamattomuudesta jos heitä ei ole opetettu ja harjoitettu!