Kurssi: Kouluttajaksi?, Osio: Toiminta koulutuksessa | eLentis

Kurssin etusivu
 • Yleinen

  Suomalainen lentopallo tarvitsee lisää kouluttajia vastataksemme seurojen koulutustarpeeseen ja -tilauksiin koko valtakunnan alueella. sekä saavuttaaksemme tavoitteemme suomalaiselle lentopalloilijalle...

  Tavoitteemme suomalaisele lentopallolle.

  Olet INNOSTAJA ja auttamishaluinen. Kokemuksellasi, osaamisellasi ja hyvillä vuorovaikutustaidoillasi kykenet auttamaan lasten ja nuorten valmentajia INNOSTUMAAN, sekä motivoitumaan valmentamisesta. 

  Sinulla on erinomainen kyky kohdata, toimia ja keskustella niin, että valmentajat ja pelaajat kokevat olonsa turvalliseksi – näin oppimiselle ja omaksumiselle ei lähtökohtaisesti ole esteitä.

  Sinulla on vahva halu olla mukana tukemassa ja kehittämässä suomalaisen lentopallon menestystarinaa ja elinvoimaisuutta. Omaat vahvan kokemuksen ohjaamisesta/valmennuksesta tai pelaajana - vaikka muista lajeista kuin lentopallosta. 

  Kouluttajana toimimista helpottaa, mikäli sinulla on suoritettuna koulutuslinjat, joilla haluaisit toimia kouluttajana - tämä antaa erinomaiset lähtökohdat toimia kouluttajana. Tämä ei ole kuitenkaan ehdoton edellytys - polte kouluttamaan, ihmisläheisyys ja helppo lähestyttävyys, sekä vahva sitoutuminen Suomen Lentopallon linjauksiin ovat riittävä lähtökohta.

  Lentopalloliitto kouluttaa kouluttajansa auktorisointikoulutuksessa.


Toiminta koulutuksessa

 • Toiminta koulutuksessa

  Toiminta (salissa/koulutustilaisuuksissa)

  Koulutustoiminnassamme tavoittelemme, että käytännön saliosiossa on aina mukana demourheilijoita. He voivat olla joko järjestävän seuran taholta järjestettyjä, tai vielä parempaa: koulutukseen osallistuvien ohjaajien omia valmennettavia. Näin opetus kohdentuu suoraan heidän pelaajiinsa. Demourheilijoiden myötä koulutettavat saavat myös malleja kouluttajan toiminnan kautta, kuten esim.:

  • harjoitustapahtuman organisointi 
  • urheilijoiden käsittely (kohtaaminen, ohjeistus, palaute)
  • harjoittelun vaatimustaso ja sen ylläpito (vuorovaikutustaidot, miten osoittaa korkeaa vaatimustasoa). 
  • toiminnan rytmitys (toiminta, juomatauot, motivointi)
  • toiminta ja käyttäytyminen harjoitteiden aikana (innostaminen, palautteenanto, motivointi)
  • toiminta ja käyttäytyminen aikalisällä/juomatauolla (palautteenanto, ohjeistus, innostaminen, motivointi).
  • harjoitustapahtuman päättäminen.

  Kohderyhmä edellyttää ohjaajakouluttajilta monipuolisia ominaisuuksia ja taitoja, joilla kouluttaja kykenee vahvistamaan koulutettavien (ohjaajat/valmentajat & urheilijat ja tukiverkosto) innostusta, itseluottamusta ja kiinnittymistä lentopallon pariin.

  Laaduntarkkailu ja -varmistaminen

  Tavoitteidemme saavuttaminen edellyttää laadukasta toimintaa ja kohtaamista salissa/koulutustilaisuuksissa. Laadukkaan toiminnan myötä ohjaajien innostuminen syventämään valmennustietoutta ja -osaamista ja sitä kautta pelaajien ja pelaamisen kehittymisen myötä innostumaan jatkamaan valmentajana - vaikka oma lapsi ei enää jatkaisikaan harrastusta.

  Seuraamme koulutustapahtumien toteutuksen kokonaislaatua koulutuspalautteiden kautta ja niiden johdosta tiedämme, että kouluttajiemme osaaminen, sekä koulutustapahtumat ovat laadukkaita. Jokaisen koulutustapahtuman jälkeen jokainen kouluttaja on saanut koulutuspalautteen tapahtuman jälkeen. Näin kouluttaja pääsee kiinni siihen, miten osallistujat ovat kokeneet hänen koulutuksensa/koulutusotteen ja miten/missä hän voisi mahdollisesti vielä kehittyä. 

  Emme tyydy koulutuspalautteiden tuomaan hyvänolon tunteeseen. Olemme sitoutuneet koulutustoimintamme ja sen laadun kehittämiseen pitkäjänteisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdessä - kouluttajat ja lentopalloliiton koulutusvastaavat - pohdimme koulutustoimintamme kehitystarpeita.