Osio

 • Yleinen

  Lomakkeet ovat ohjaamisen/valmentamisen suunnittelun, toteutuksen ja seurannan apuvälineitä. Niiden tarkoitus on ohjata harjoittelun etenemistä, auttaa ohjaajaa/valmentajaa keskittymään oleelliseen, sekä mahdollistaa harjoitteluhistorian tarkastelua (analysointi). 

  Harjoittelun suunnittelu ja ohjelmointi nostaa esiin myös mahdolliset "pullonkaulat", joiden ratkaisuun valmennus voi tarvita (myös ulkopuolista) lisäresurssia.

  Harjoittelun suunnittelu ja ohjelmointi rakentuu:

  • Vuosisuunnitelma
  • Jaksosuunnitelma
  • Viikkosuunnitelma
  • Harjoitussuunnitelma
  • Harjoitesuunnitelma
  Muita lomakkeita
  • Tekniikan arviointilomake
  • Hyökkäyskartta -lomake 

  • Laajenna kaikki osiotPienennä kaikki osiot

   Näytä vain 'Osio 1'
  • Näytä vain 'Osio 2'
  • Näytä vain 'Osio 4'
  • Lajitekniikan arviolomake auttaa valmentajaa arvioimaan yksittäisen pelaajien eri lajitekniikoiden tilaa ja kehittämistarvetta. Lomakkeella voidaan myös nostaa esiin osaaminen. 

   Lajitekniikan arviointia on hyvä antaa myös pelaajien itsensä tehtäväksi (omasta suorittamisesta). Näin valmentaja saa tietoa pelaajan näkemyksen omasta lajiteknisistä osaamisesta. 

   Näytä vain 'Osio 6'