Kurs: Lomakkeet | eLentis

 • General

  Lomakkeet ovat ohjaamisen/valmentamisen suunnittelun, toteutuksen ja seurannan apuvälineitä. Niiden tarkoitus on ohjata harjoittelun etenemistä, auttaa ohjaajaa/valmentajaa keskittymään oleelliseen, sekä mahdollistaa harjoitteluhistorian tarkastelua (analysointi). 

  Harjoittelun suunnittelu ja ohjelmointi nostaa esiin myös mahdolliset "pullonkaulat", joiden ratkaisuun valmennus voi tarvita (myös ulkopuolista) lisäresurssia.

  Harjoittelun suunnittelu ja ohjelmointi rakentuu:

  • Vuosisuunnitelma
  • Jaksosuunnitelma
  • Viikkosuunnitelma
  • Harjoitussuunnitelma
  • Harjoitesuunnitelma
  Muita lomakkeita
  • Tekniikan arviointilomake
  • Hyökkäyskartta -lomake 

 • Open all

  Close all

  • Karkeaan vuosisuunnitelman suunnittelu käynnistyy käytettävissä olevin tiedoin (esim. valmentajan ja pelaajien loma-ajat, alueleirit, tehotreenit, beach volley, jne.) täydentyen sitä mukaa kun tarvittavia tietoja on saatavilla (esim. salivuorot, harjoitusturnaukset, aluejoukkueiden tapahtumat, sarjaohjelma, jne.).

   Merkkaa omaan vuosisuunnitelmaan omat/henkilökohtaiset esteet, jolloin "pullonkaulat" (ajankohdat, joihin tarvitset ehdottomasti vetoapuja) nousevat esiin. 

   Keksi itse lyhenteet ja halutessasi värikoodit.

 • Lajitekniikan arviolomake auttaa valmentajaa arvioimaan yksittäisen pelaajien eri lajitekniikoiden tilaa ja kehittämistarvetta. Lomakkeella voidaan myös nostaa esiin osaaminen. 

  Lajitekniikan arviointia on hyvä antaa myös pelaajien itsensä tehtäväksi (omasta suorittamisesta). Näin valmentaja saa tietoa pelaajan näkemyksen omasta lajiteknisistä osaamisesta.