Kurssi: Lomakkeet, Osio: Vuosisuunnittelu | eLentis

Kurssin etusivu
 • Yleinen

  Lomakkeet ovat ohjaamisen/valmentamisen suunnittelun, toteutuksen ja seurannan apuvälineitä. Niiden tarkoitus on ohjata harjoittelun etenemistä, auttaa ohjaajaa/valmentajaa keskittymään oleelliseen, sekä mahdollistaa harjoitteluhistorian tarkastelua (analysointi). 

  Harjoittelun suunnittelu ja ohjelmointi nostaa esiin myös mahdolliset "pullonkaulat", joiden ratkaisuun valmennus voi tarvita (myös ulkopuolista) lisäresurssia.

  Harjoittelun suunnittelu ja ohjelmointi rakentuu:

  • Vuosisuunnitelma
  • Jaksosuunnitelma
  • Viikkosuunnitelma
  • Harjoitussuunnitelma
  • Harjoitesuunnitelma
  Muita lomakkeita
  • Tekniikan arviointilomake
  • Hyökkäyskartta -lomake 

Vuosisuunnittelu

 • Vuosisuunnittelu

  • Karkeaan vuosisuunnitelman suunnittelu käynnistyy käytettävissä olevin tiedoin (esim. valmentajan ja pelaajien loma-ajat, alueleirit, tehotreenit, beach volley, jne.) täydentyen sitä mukaa kun tarvittavia tietoja on saatavilla (esim. salivuorot, harjoitusturnaukset, aluejoukkueiden tapahtumat, sarjaohjelma, jne.).

   Merkkaa omaan vuosisuunnitelmaan omat/henkilökohtaiset esteet, jolloin "pullonkaulat" (ajankohdat, joihin tarvitset ehdottomasti vetoapuja) nousevat esiin. 

   Keksi itse lyhenteet ja halutessasi värikoodit.