Osio

 • Yleinen

  Lentopalloliitto tarjoaa monipuolisesti lentopalloon liittyviä koulutuksia - ei ainoastaan ohjaajille ja valmentajille, vaan myös lentopalloilijoille ja heidän tukiverkostoilleen.

  Koulutusten toteutuminen lähtee liikkeelle seurojen tai yksittäisten henkilöiden koulutustarpeesta. Eri toimijat/tahot voivat tilata/ilmoittaa koulutustarpeestaan täyttämällä ja lähettämällä Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve -lomakkeen. Lomake löytyy omasta osiostaan.

  • Laajenna kaikki osiotPienennä kaikki osiot

   Näytä vain 'Osio 1'
  • Prosessi - tilaus seuravalmentajille

   Kun tilaat seuravalmentajille koulutustapahtuman "Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve" -lomakkeella, prosessi on seuraava:

   1. Ohjaajakoulutuskoordinaattori välittää tilauksen alueelliselle kouluttajapoolille. 
   2. Kouluttajapooli valitsee keskuudestaan kouluttajan. Aikaa 3 arkipäivää.
   3. Valikoitunut kouluttaja vahvistaa ohjaajakoulutuskoordinaattorille lomakkeella esitetyistä ajankohdista itselleen sopivimman.
   4. Ohjaajakoulutuskoordinaattori välittää tiedot tilaajalle ja pyytää tilaajaa vahvistamaan ajankohdan ja tarkentamaan tarvittaessa tilausta.
   5. Tilaaja vahvistaa ajankohdan ja toteutuspaikan.
   6. Ilmoittautumislomake luodaan, avataan ja jaetaan tilaajalle, sekä kouluttajapoolille.
   7. Käynnistetään yhteismarkkinointi.
   8. Koulutus toteutetaan
   9. Koulutuspalaute annetaan koulutuksen päätteeksi.
   10. Todistus generoituu automaattisesti.
   Minimiosallistujamäärä

   Jokaiselle koulutustapahtumalle on minimiosallistujamäärä, joka määräytyy kouluttajan kustannusten pohjalta. Eli, mitä lähempää kouluttaja tulee paikanpäälle, sitä pienempi osallistujamäärä tarvitaan koulutustapahtuman toteutukseen.

   Demourheilijat

   Toivomme jokaiseen koulutustapahtumaan demourheilijoita osallistujien omasta valmennusryhmästä. Näin osallistujat saavat konkreettisia vinkkejä valmennusryhmänsä käsittelyyn (ohjeistus, palautteen anto, vaatimustason pitäminen korkeana) ja pelaajat jopa erilaista/uudenlaista harjoittelua. 

   Demourheilijoista sovitaan suoraan kouluttajan kanssa. Demourheilijoita ei lasketa minimiosallistujamäärään, eikä heiltä peritä maksua.

   Prosessi - henkilökohtainen koulutustarve

   Löydät kaikki lentopallon ohjaaja- ja valmentajakoulutukset suomisport.fi -palvelusta. Mikäli sieltä ei löydy itsellesi sopivaa koulutustapahtumaa, voit hyödyntää "Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve" -lomaketta. Henkilökohtaisesta kouluttautumistarpeesta ilmoitettaessa prosessi on erilainen. Lomakkeen vastaanottamisen jälkeen: 

   1. Ohjaajakoulutuskoordinaattori ilmoittaa/vahvistaa olemassa olevat vaihtoehdot (suomisport.fi -palvelussa), sekä valmisteluissa olevat. 
   2. Mikäli kyseiset koulutustapahtumat eivät sovi, aloitetaan kartoitustoimenpiteet lähiympäristössä (yhteistyössä).


    Näytä vain 'Osio 2'
   • Kaikki koulutuksemme (AOK, TK, I-Taso, Teemakoulutus) toteutetaan lähtökohtaisesti seuratoteutuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksen tilavarauksista sekä kustannuksista vastaa järjestävä seura. Poikkeuksena on I-Tason lasten ja nuorten ohjaaja- ja valmentajakoulutus, jonka (kohtuullisista) kustannuksista vastaa Lentopalloliitto. 

    Tilavaatimukset käytännön saliosioille
    Koulutuslinja   Tilavaatimukset   Aikavaatimus Kustannusvastuu 
    Aloittavan ohjaan koulutus (AOK)   Sali/lohko 4 h Seura
    Tekniikkakoulu (TK)  Sali/lohko ~20 h Seura
    I-Taso  Sali/lohko & luokka/Auditorio  8 h Lentopalloliitto
    Teemakoulutus  Seuran tilauksen mukaan 2-8 h Seura

    Välineistö
    Jokaisen koulutuksen perusvälineistöä ovat kenttävälineiden lisäksi (sis. siirrettävät verkkoantennit):
    • pallot (MVA200 ja MVA400, SKV5, sekä muita erilaisia palloja)
    • valko-, fläppi- tai liitutaulu (+ tussit/liidut)
    • ensiapulaukku (sisältää kylmäaineen, teippiä)
    Näillä välineillä päästään jo pitkälle.

    Demourheilijat
    Käytännön saliosioihin koulutukseen osallistuvilla/järjestävällä seuralla on mahdollisuus tuoda mukanaan omia valmennettaviaan, joiden kautta kouluttaja konkretisoi sisältöä/opetusta. Demourheilijoista sovitaan jokaisen koulutustapahtuman osalta erikseen.

     Näytä vain 'Osio 3'
    • Ohjaaja- ja valmentajakoulutusten hinnat
      Koulutuslinja Kesto   Hinta 
     Aloittavan ohjaajan koulutus - Teoria
     - Käytännön saliosio (vain teoriaosuuden suorittaneille) 

     4 h
     22 €
     0 €
      Tekniikkakoulu - Teoria
     - Käytännön saliosio

     ~20 h
     176 €
     0 €
      I-Tason ohjaajakoulutus kokonaisuus
     - Info
     - Sitoutuminen - Teoria (ennakkotehtävät 1. Lähijaksolle)
     - 1. Lähijakso (edellyttää Sitoutumisjakson suorittamista)
     - 2. Lähijakso - Pelaamaan opettaminen (teoria, eLentis)
     - - 2. Lähijakso, käytännön saliosio 
     - 3. Lähijakso - Pelaamisen kehittäminen (teoria, eLentis)
     - - 3. Lähijakso, käytännön saliosio
     100 h
     45 min.

     PWRCUP/Teams

     La-Su

     La-Su
     495 €
     0 €
     165 €
     0 €
     165 €
     0 €
     165 €
     0 €
      Verkkokoulutus ~45 - 90 min.  16,50 € 
      Teemakoulutus 2 - 8 h  Tapauskohtainen hinnoittelu 
     Hinnat ovat vain koulutuksen hintoja. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matka-, majoitus-, ruokailu- ja päivärahakustannuksista.

      Näytä vain 'Osio 4'
     • Löydät lentopallon ohjaaja- ja valmentajakoulutukset 

      • Lentopalloliiton nettisivuilta kuvaukset (uudistustyö käynnistymässä)
      • eLentis -koulutusalustalta
       • Tutustu koulutuksiin -kategoriaan pääsee ilmoittautumatta koulutuksiin (rekisteröitymättä)
       • Muihin osioihin vaaditaan ilmoittautumista kyseessä olevalle koulutuslinjalle (rekisteröitymistä)
       • Käytännön saliosioiden ilmoittautumislinkit
      • suomisport.fi -palvelusta
       • ilmoittautuminen teoriaosioihin 
       • ilmoittautuminen käytännön saliosioihin/lähijaksoille (mahdollista vain teoriaosioon ilmoittautuneille)
      Suomisportissa käytännön saliosioiden ilmoittautumislinkit eivät näy julkisena, ne löytyvät eLentiksestä kunkin koulutuslinjan teoriaosion sisällöstä kohdasta "Käytännön saliosio". Toisin sanoen, ensin tulee ilmoittautua teoriaan ennen kuin pääsee ilmoittautumaan käytännön saliosioon.

       Näytä vain 'Osio 5'
      • Ilmoittautuminen

       Ohjaajakoulutuksemme teoriaosiot löytyvät suomisport.fi -palvelusta. Valitse itsellesi sopiva kurssi ja ilmoittaudu. Mikäli kurssi on maksullinen, suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä myös kurssimaksu. Kaikki julkaistut koulutuksemme eivät välttämättä ole avoimena ilmoittautumisille, sillä ilmoittautumiselle määritelty ajankohta ei ole alkanut.

       Ilmoittautuminen päättyy aina 14 vrk ennen tapahtumaa. Mikäli koulutuksen minimiosallistujamäärä ei ole täyttynyt, koulutus peruuntuu. Teethän ilmoittautumisen ajoissa, jotta tapahtuman elinvoimaisuus on ajoissa tiedossa!
       Käytännön saliosioiden ilmoittautumislinkit löytyvät kunkin koulutuslinjan kohdasta 'Käytännön saliosio'.
       Suoritustapa?

       1. Vaihe: ilmoittaudutaan suomisportissa halutun koulutuslinjan teorian opiskeluun eLentis -oppimisalustalle ja suoritetaan kurssimaksu:
        • Aloittavan ohjaajan koulutus 2023 - Teoria (eLentis). 
        • Tekniikkakoulu 20XX - Teoria (eLentis)
        • I-Tason teoriaosiot: 
         • Sitoutuminen
         • 1. Lähijakso, Ohjaajana kehittyminen - Ohjaajasta valmentajaksi
         • 2. Lähijakso Pelaamaan opettaminen
         • 3. Lähijakso - Pelaamisen kehittäminen. 
        • Ilmoittautumisen myötä sinulle muodostuu käyttöoikeus kyseiselle koulutuslinjalle ja sen sisältöön. Kullakin koulutuslinjalla kuvataan kurssin suorittaminen, mistä kaikesta kurssin kokonaisuus rakentuu. Ilmoittautumisen jälkeen pääset heti aloittamaan teoreettisen opiskelun. 
       2. Vaihe: mikäli kurssi sisältää käytännön saliosion, tulee sinun ilmoittautua itsellesi sopivimpaan käytännön saliosioon (0 €).
        • Ilmoittautumislomakkeen linkit löytyvät teoriaosion sisällöstä kohdasta (esim. Käytännön saliosio).
        • missä ja milloin suoritat käytännön saliosion, päätät sinä itse. Voit suorittaa käytännön myös muiden alueiden toteutuksissa.

       Kunkin koulutuslinjan sisällöistä löydät suunnittelussa/toteutuksessa olevat Käytännön saliosiot ilmoittautumislinkkeineen. 
       Koulutussisällöt

       Koulutuslinjat voivat pitää sisällään erinäisen määrän pakollisia suoritteita, joita ovat mm.:

       • tentit
       • interaktiiviset tehtävät
       • käytännön saliosio
       • koulutuspalautteet
       Omien opintojen seuranta
       Pystyt seuraamaan oman opiskelusi etenemistä kurssilta, jota olet suorittamassa. Kurssille määritellyt tehtävät/suoritteet näkyvät kurssin oikealla sivustalla etenemispalkkina - suoritetut näkyvät vihreänä, suorittamattomat harmaana.

       Saatuasi kurssin päätökseen, saat suorittamastasi koulutuslinjasta todistuksen/Meriitin automaattisesti.

        Näytä vain 'Osio 6'
       • Aloittavan ohjaajan koulutuksissa, Tekniikkakoulussa, Teema- ja Verkkokoulutuksissa osallistumiselle ei ole asetettu osallistumiskriteerejä - tärkeintä on kiinnostuneisuus ja innostuminen lisäämään osaamista. 

        Tasokoulutuksissa (II-III-Taso) edellytämme alemman tason perusteiden hallintaa. Mikäli sellaisia ei ole, tulee kyseinen kurssi suorittaa tai osoittaa perusteiden hallinta (erillinen tehtävä/suorite). Suorite/tehtävä voi olla tentti, näyttö tai opetustehtävä.

        Tasokoulutuksissa (I-III-Tasot) edellytämme, että alla olevat koulutuslinjat tulee olla suoritettuna tai ne suoritetaan erikseen koulutusprosessin aikana:

        • Tekniikkakoulu (lajitekniikoiden ydinkohdat ja niiden opettaminen).
        • Tuomarikoulutus (sääntötuntemus).
        • Vastuullinen toiminta lentopallossa -verkkokoulutukset:
         • Et ole yksin -verkkokoulutus
         • Vastuullinen valmennus -verkkokoulutus
         • Häirintä urheilussa -verkkokoulutus
         • Puhtaasti paras
        Yllä olevat minimivaatimukset astuvat voimaan, mikäli Tekniikkakoulun suorittamisesta on enemmän kuin 5 vuotta, tuomarikoulutuksesta enintään kolme vuotta (sääntömuutokset lähes vuosittaisia). Edellä mainitut kriteerit voidaan ohittaa osoittamalla hallitsevansa ne antamalla opetusnäytteet kouluttajan määrittämistä opetusaiheista.
        Yllä olevat koulutuslinjat eivät sisälly tasokoulutusten kokonaisuuteen, vaan ovat erillisiä koulutuskokonaisuuksia.

         Näytä vain 'Osio 7'
        • Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve -lomakkeen täyttämällä ja lähettämällä käynnistyy prosessi, jonka lopputulemana on toivotun koulutustapahtuman toteutuminen. Takeita tästä emme voi luonnollisesti antaa, sillä koulutukselle määritelty ajankohta (ja paikka) eivät aina kohtaa, jonka johdosta osallistujamäärä jää vajaaksi. 

         Tapahtuman minimiosallistujamäärä

         Jokaiselle koulutukselle syntyy minimiosallistujamäärä kouluttajan kulujen pohjalta. Minimiosallistujamäärän täyttyessä koulutus toteutetaan. Mikäli minimiosallistujamäärä ei täyty, koulutus peruuntuu/siirtyy toiseen ajankohtaan.

         Näytä vain 'Osio 8'
        • Koulutuksia peruuntuu aika ajoin. Pääsääntöisesti siksi, että koulutustapahtuman toteutukselle määritelty minimiosallistujamäärä ei lähtökohtaisesti täyty. Koulutuksia peruuntuu myös tilanteessa, jossa ilmoittautumisten peruuntumiset nousevat niin suureksi, että minimiosallistujamäärä ei täyty. Myös sairastumiset (myös kouluttajan osalta) ovat syy koulutusten peruuntumisiin.

         Perehdy alla olevan esityksen avulla suoritetun osallistumismaksun jatkohyödyntämismahdollisuuteen, sekä maksun palautusprosessiin.

         Näytä vain 'Osio 9'
        • Lentopallon ohjaajakouluttajat ovat kokeneita, osaavia ohjaamisen ja valmentamisen ammattilaisia. Heillä on vahva motivaatio olla mukana auttamassa ja kehittämässä suomalaista lentopalloa toimimalla kouluttajina ohjaajakoulutuksissa. Kouluttajina myös he ovat mukana kehittämässä koulutuksia ja päivittämässä osaamistaan säännöllisesti Lentopalloliiton kouluttajakoulutuksissa.

         KOULUTTAJAVERKOSTO
         POOLI KOULUTTAJA KOULUTUSLINJAT (ENSISIJAINEN)
         Etelä-Suomi Anna Vahe Tekniikkakoulu, Aloittavan ohjaajan koulutus, I-Taso, Teemakoulutus
         Jouko Lindberg Tekniikkakoulu, I-Taso
         (Pääkaupunkiseutu) Jouni Lind Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu, Teemakoulutus
         Katja Kääriä Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu, I-Taso
           Leena Leiniö  Tekniikkakoulu, Teemakoulutus 
           Niina Kääriäinen  Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu, I-Taso, Verkkokoulutus, Teemakoulutus 
           Riikka Lehmus  Tekniikkakoulu, Aloittavan ohjaajan koulutus, I-Taso 
         ITÄ-SUOMI Antti Remes  Tekniikkakoulu, Aloittavan ohjaajan koulutus, I-Taso, Teemakoulutus 
           Henrik Kosonen  I-Taso, Tekniikkakoulu 
           Jaakko Hakulinen  Tekniikkakoulu, Aloittavan ohjaajan koulutus, Teemakoulutus, I-Taso
           Nina Toikkanen  Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu 
           Thomas Heiskanen  Aloittavan ohjaajan koulutus, Aloittavan ohjaajan koulutus, I-Taso, Teemakoulutus
         POHJOIS-SUOMI  Harri Paadar I-Taso, Tekniikkakoulu
           Jari Tuominen   Aloittavan ohjaajan koulutus, I-Taso, Tekniikkakoulu, Teemakoulutus  
           Jukka Mäkihannu I-Taso, Tekniikkakoulu, Aloittavan ohjaajan koulutus, Verkkokoulutus, Teemakoulutus 
           Juuso Ijäs  Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu, Teemakoulutus 
           Markus Vilander  Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu, I-Taso 
           Teemu Mäkikyrö  I-Taso,  Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu, Teemakoulutus
         LÄNSI-SUOMI  Aapo Rantanen  I-Taso, Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu, Teemakoulutus, Verkkokoulutus 
           Essi Tuomola  Tekniikkakoulu, Aloittavan ohjaajan koulutus 
           Pertti Honkanen  Tekniikkakoulu, Aloittavan ohjaajan koulutus, I-Taso, Teemakoulutus 
         LOUNAIS-SUOMI  Ari Paloniemi
         Tekniikkakoulu, Aloittavan ohjaajan koulutus, Teemakoulutus 
           Jarkko Laine  Tekniikkakoulu, Teemakoulutus, Verkkokoulutus, I-Taso, Aloittavan ohjaajan koulutus 
           Katariina Kojo  Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu, I-Taso, Teemakoulutus 
           Marko Siivonen  I-Taso, Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu, Teemakoulutus 
           Miia Lähteenmäki  I-Taso,  Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu, Verkkokoulutus, Teemakoulutus
           Outi Schutskoff  I-Taso, Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu 
           Saara Esko  Tekniikkakoulu, I-Taso, Aloittavan ohjaajan koulutus 
           Timo Jäärni  Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu, I-Taso 
              
              

         Yllä mainittujen lisäksi ohjaajakoulutuskoordinaattori Pertti Kulluvaara toimii varakouluttajana.
          Näytä vain 'Osio 10'
         • Pertti Kulluvaara
          Ohjaajakoulutuskoordinaattori
          KILPAILU-JA SEURAPALVELUT
          +358 (0)440 806 605 |  etunimi.sukunimi@lentopalloliitto.fi  | www.lentopalloliitto.fi
          Suomen Lentopalloliitto | Valimotie 10, 00380 HELSINKI


           Näytä vain 'Osio 11'