Osio

 • Yleinen

  Lentopalloliitto tarjoaa monipuolisesti lentopalloon liittyviä koulutuksia - ei ainoastaan ohjaajille ja valmentajille, vaan myös lentopalloilijoille ja heidän tukiverkostoilleen.

  Koulutusten toteutuminen lähtee liikkeelle seurojen tai yksittäisten henkilöiden koulutustarpeesta. Eri toimijat/tahot voivat tilata/ilmoittaa koulutustarpeestaan täyttämällä ja lähettämällä Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve -lomakkeen. Lomake löytyy omasta osiostaan.

  • Laajenna kaikki osiotPienennä kaikki osiot

  • Prosessi - tilaus seuravalmentajille

   Kun tilaat seuravalmentajille koulutustapahtuman "Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve" -lomakkeella, prosessi on seuraava:

   1. Ohjaajakoulutuskoordinaattori välittää tilauksen alueelliselle kouluttajapoolille. 
   2. Kouluttajapooli valitsee keskuudestaan kouluttajan. Aikaa 3 päivää.
   3. Valikoitunut kouluttaja vahvistaa ohjaajakoulutuskoordinaattorille lomakkeella esitetyistä ajankohdista itselleen sopivimman.
   4. Ohjaajakoulutuskoordinaattori välittää tiedot tilaajalle ja pyytää tilaajaa vahvistamaan ajankohdan ja tarkentamaan tarvittaessa tilausta.
   5. Tilaaja vahvistaa ajankohdan ja toteutuspaikan.
   6. Ilmoittautumislomake luodaan, avataan ja jaetaan tilaajalle, sekä kouluttajapoolille.
   7. Käynnistetään yhteismarkkinointi.
   8. Koulutus toteutetaan
   9. Koulutuspalaute annetaan koulutuksen päätteeksi.
   10. Todistus generoituu automaattisesti.
   Minimiosallistujamäärä

   Jokaiselle koulutustapahtumalle on minimiosallistujamäärä, joka määräytyy kouluttajan kustannusten pohjalta. Eli, mitä lähempää kouluttaja tulee paikanpäälle, sitä pienempi osallistujamäärä tarvitaan koulutustapahtuman toteutukseen.

   Demourheilijat

   Toivomme jokaiseen koulutustapahtumaan demourheilijoita osallistujien omasta valmennusryhmästä. Näin osallistujat saavat konkreettisia vinkkejä valmennusryhmänsä käsittelyyn (ohjeistus, palautteen anto, vaatimustason pitäminen korkeana) ja pelaajat  jopa erilaista/uudenlaista harjoittelua. 

   Demourheilijoita ei lasketa minimiosallistujamäärään, eikä heiltä peritä maksua.

   Prosessi - henkilökohtainen koulutustarve

   Löydät kaikki lentopallon ohjaaja- ja valmentajakoulutukset suomisport.fi -palvelusta. Mikäli sieltä ei löydy itsellesi sopivaa koulutustapahtumaa, voit hyödyntää "Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve" -lomaketta. Henkilökohtaisesta kouluttautumistarpeesta ilmoitettaessa prosessi on erilainen. Lomakkeen vastaanottamisen jälkeen: 

   1. Ohjaajakoulutuskoordinaattori ilmoittaa/vahvistaa olemassa olevat vaihtoehdot (suomisport.fi -palvelussa), sekä valmisteluissa olevat. 
   2. Mikäli kyseiset koulutustapahtumat eivät sovi, aloitetaan kartoitustoimenpiteet lähiympäristössä (yhteistyössä).


    Näytä vain 'Osio 1'
    Näytä vain 'Osio 2'
   • Ohjaaja- ja valmentajakoulutusten hinnat
     Koulutuslinja Kesto   Hinta 
    Aloittavan ohjaajan koulutus, Teoria
    - Käytännön saliosio (vain teoriaosuuden suorittaneille) 
    4 h
    4 h
    22 €
    0 €
     Tekniikkakoulu ~20 h 176 €
     I-Tason ohjaajakoulutus kokonaisuus  100 h 1651/495 €
     Verkkokoulutus ~45 - 90 min.  16,50 € 
     Teemakoulutus 2 - 8 h  Tapauskohtainen hinnoittelu 
    1 Kolme maksullista osiota, joista kukin maksaa 165 €
    Hinnat ovat vain koulutuksen hintoja. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matka-, majoitus-, ruokailu- ja päivärahakustannuksista.


     Näytä vain 'Osio 3'
    • Löydät lentopallon ohjaaja- ja valmentajakoulutukset 

      Näytä vain 'Osio 4'
     • Ilmoittautuminen

      Ohjaajakoulutuksemme teoriaosiot löytyvät suomisport.fi -palvelusta. Valitse itsellesi sopiva kurssi ja ilmoittaudu. Mikäli kurssi on maksullinen, suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä myös kurssimaksu. Kaikki julkaistut koulutuksemme eivät välttämättä ole avoimena ilmoittautumisille, sillä ilmoittautumiselle määritelty ajankohta ei ole alkanut.
      Koulutuslinjat, joihin sisältyy käytännön saliosio, ilmoittautumislinkit löytyvät kunkin koulutuslinjan kohdasta 'Käytännön saliosio'.
      Suoritustapa?

      Ensimmäisenä ilmoittaudutaan suomisportissa aina halutun koulutuslinjan teorian opiskeluun (eLentis -oppimisalustalle). Ilmoittautumisen myötä sinulle muodostuu käyttöoikeus kyseiselle koulutuslinjalle ja sen sisältöön. Kullakin koulutuslinjalla kuvataan kurssin suorittaminen, mistä kaikesta kurssin kokonaisuus rakentuu. Ilmoittautumisen jälkeen pääset heti aloittamaan teoreettisen opiskelun. Tämän jälkeen, mikäli kurssi sisältää käytännön saliosion, tulee sinun ilmoittautua itsellesi sopivimpaan käytännön saliosioon. 

      Sen, missä ja milloin suoritat käytännön saliosion, päätät sinä itse. Voit suorittaa käytännön myös muiden alueiden toteutuksissa.

      Kunkin koulutuslinjan sisällöistä löydät suunnittelussa/toteutuksessa olevat Käytännön saliosiot ilmoittautumislinkkeineen. 
      Koulutussisällöt

      Koulutuslinjat voivat pitää sisällään erinäisen määrän pakollisia suoritteita, joita ovat mm.:

      • tentit
      • interaktiiviset tehtävät
      • käytännön saliosio
      • koulutuspalautteet
      Omien opintojen seuranta
      Pystyt seuraamaan oman opiskelusi etenemistä kurssilta, jota olet suorittamassa. Kurssille määritellyt tehtävät/suoritteet näkyvät kurssin oikealla sivustalla vaakapalkkina - suoritetut näkyvät vihreänä, suorittamattomat harmaana.

      Saatuasi kurssin päätökseen, saat suorittamastasi koulutuslinjasta todistuksen/Meriitin automaattisesti.

       Näytä vain 'Osio 5'
      • Koulutuksia peruuntuu aika ajoin. Pääsääntöisesti siksi, että koulutustapahtuman toteutukselle määritelty minimiosallistujamäärä ei lähtökohtaisesti täyty. Koulutuksia peruuntuu myös tilanteessa, jossa ilmoittautumisten peruuntumiset nousevat niin suureksi, että minimiosallistujamäärä ei täyty. Myös sairastumiset (myös kouluttajan osalta) ovat syy koulutusten peruuntumisiin.

       Perehdy alla olevan esityksen avulla suoritetun osallistumismaksun jatkohyödyntämismahdollisuuteen, sekä maksun palautusprosessiin.

       Näytä vain 'Osio 6'
      • Aloittavan ohjaajan koulutuksissa, Tekniikkakoulussa, Teema- ja Verkkokoulutuksissa osallistumiselle ei ole asetettu osallistumiskriteerejä - tärkeintä on kiinnostuneisuus ja innostuminen lisäämään osaamista. 

       Tasokoulutuksissa (II-III-Taso) edellytämme alemman tason perusteiden hallintaa. Mikäli sellaisia ei ole, tulee kyseinen kurssi suorittaa tai osoittaa perusteiden hallinta (erillinen tehtävä/suorite). Suorite/tehtävä voi olla tentti, näyttö tai opetustehtävä.

       Tasokoulutuksissa (I-III-Tasot) edellytämme, että alla olevat koulutuslinjat tulee olla suoritettuna tai ne suoritetaan erikseen koulutusprosessin aikana:

       • Tekniikkakoulu (lajitekniikoiden ydinkohdat ja niiden opettaminen).
       • Tuomarikoulutus (sääntötuntemus).
       • Vastuullinen toiminta lentopallossa -verkkokoulutukset:
        • Et ole yksin -verkkokoulutus
        • Vastuullinen valmennus -verkkokoulutus
        • Häirintä urheilussa -verkkokoulutus
        • Puhtaasti paras
       Yllä olevat minimivaatimukset astuvat voimaan, mikäli Tekniikkakoulun suorittamisesta on enemmän kuin 5 vuotta, tuomarikoulutuksesta enintään kolme vuotta (sääntömuutokset lähes vuosittaisia). Edellä mainitut kriteerit voidaan ohittaa osoittamalla hallitsevansa ne antamalla opetusnäytteet kouluttajan määrittämistä opetusaiheista.
       Yllä olevat koulutuslinjat eivät sisälly tasokoulutusten kokonaisuuteen, vaan ovat erillisiä koulutuskokonaisuuksia.

        Näytä vain 'Osio 7'
       • Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve -lomakkeen täyttämällä ja lähettämällä käynnistyy prosessi, jonka lopputulemana on toivotun koulutustapahtuman toteutuminen. Takeita tästä emme voi luonnollisesti antaa, sillä koulutukselle määritelty ajankohta (ja paikka) eivät aina kohtaa, jonka johdosta osallistujamäärä jää vajaaksi. 

        Tapahtuman minimiosallistujamäärä

        Jokaiselle koulutukselle syntyy minimiosallistujamäärä kouluttajan kulujen pohjalta. Minimiosallistujamäärän täyttyessä koulutus toteutetaan. Mikäli minimiosallistujamäärä ei täyty, koulutus peruuntuu/siirtyy toiseen ajankohtaan.

        Näytä vain 'Osio 8'
       • Lentopallon ohjaajakouluttajat ovat kokeneita, osaavia ohjaamisen ja valmentamisen ammattilaisia. Heillä on vahva motivaatio olla mukana auttamassa ja kehittämässä suomalaista lentopalloa toimimalla kouluttajina ohjaajakoulutuksissa. Kouluttajina myös he ovat mukana kehittämässä koulutuksia ja päivittämässä osaamistaan säännöllisesti Lentopalloliiton kouluttajakoulutuksissa.

        KOULUTTAJAVERKOSTO
        POOLI KOULUTTAJA KOULUTUSLINJAT (ENSISIJAINEN)
        Etelä-Suomi Anna Vahe Tekniikkakoulu, Aloittavan ohjaajan koulutus, I-Taso, Teemakoulutus
        Jouko Lindberg Tekniikkakoulu, I-Taso
        (Pääkaupunkiseutu) Jouni Lind Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu, Teemakoulutus
        Katja Kääriä Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu, I-Taso
          Leena Leiniö  Tekniikkakoulu, Teemakoulutus 
          Niina Kääriäinen  Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu, I-Taso, Verkkokoulutus, Teemakoulutus 
          Riikka Lehmus  Tekniikkakoulu, Aloittavan ohjaajan koulutus, I-Taso 
        ITÄ-SUOMI Antti Remes  Tekniikkakoulu, Aloittavan ohjaajan koulutus, I-Taso, Teemakoulutus 
          Henrik Kosonen  I-Taso, Tekniikkakoulu 
          Jaakko Hakulinen  Tekniikkakoulu, Aloittavan ohjaajan koulutus, Teemakoulutus, I-Taso
          Nina Toikkanen  Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu 
          Thomas Heiskanen  Aloittavan ohjaajan koulutus, Aloittavan ohjaajan koulutus, I-Taso, Teemakoulutus
        POHJOIS-SUOMI  Harri Paadar I-Taso, Tekniikkakoulu
          Jari Tuominen   Aloittavan ohjaajan koulutus, I-Taso, Tekniikkakoulu, Teemakoulutus  
          Jukka Mäkihannu I-Taso, Tekniikkakoulu, Aloittavan ohjaajan koulutus, Verkkokoulutus, Teemakoulutus 
          Juuso Ijäs  Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu, Teemakoulutus 
          Markus Vilander  Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu, I-Taso 
          Teemu Mäkikyrö  I-Taso,  Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu, Teemakoulutus
        LÄNSI-SUOMI  Aapo Rantanen  I-Taso, Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu, Teemakoulutus, Verkkokoulutus 
          Essi Tuomola  Tekniikkakoulu, Aloittavan ohjaajan koulutus 
          Pertti Honkanen  Tekniikkakoulu, Aloittavan ohjaajan koulutus, I-Taso, Teemakoulutus 
        LOUNAIS-SUOMI  Ari Paloniemi
        Tekniikkakoulu, Aloittavan ohjaajan koulutus, Teemakoulutus 
          Jarkko Laine  Tekniikkakoulu, Teemakoulutus, Verkkokoulutus, I-Taso, Aloittavan ohjaajan koulutus 
          Katariina Kojo  Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu, I-Taso, Teemakoulutus 
          Marko Siivonen  I-Taso, Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu, Teemakoulutus 
          Miia Lähteenmäki  I-Taso,  Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu, Verkkokoulutus, Teemakoulutus
          Outi Schutskoff  I-Taso, Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu 
          Saara Esko  Tekniikkakoulu, I-Taso, Aloittavan ohjaajan koulutus 
          Timo Jäärni  Aloittavan ohjaajan koulutus, Tekniikkakoulu, I-Taso 
             
             

        Yllä mainittujen lisäksi ohjaajakoulutuskoordinaattori Pertti Kulluvaara toimii varakouluttajana.
         Näytä vain 'Osio 9'
        • Pertti Kulluvaara
         Ohjaajakoulutuskoordinaattori
         KILPAILU-JA SEURAPALVELUT
         +358 (0)440 806 605 |  etunimi.sukunimi@lentopalloliitto.fi  | www.lentopalloliitto.fi
         Suomen Lentopalloliitto | Valimotie 10, 00380 HELSINKI


          Näytä vain 'Osio 10'