Course: Koulutusten rakentuminen ja suorittaminen (seuralle) | eLentis

 • General

  Lentopalloliitto tarjoaa monipuolisesti lentopalloon liittyviä koulutuksia - ei ainoastaan ohjaajille ja valmentajille, vaan myös lentopalloilijoille ja heidän tukiverkostoilleen.

  Koulutusten toteutuminen lähtee liikkeelle seurojen tai yksittäisten henkilöiden koulutustarpeesta. Eri toimijat/tahot voivat tilata/ilmoittaa koulutustarpeestaan täyttämällä ja lähettämällä Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve -lomakkeen. Lomake löytyy omasta osiostaan.

  Lentopalloliiton koulutuksista, joissa kouluttajana on toiminut liiton auktorisoiman kouluttaja, myönnetään digitaalinen meriitti (todistus). Auktorisoidut kouluttajat löydät kohdasta Kouluttajaverkosto-/poolit.

 • Open all

  Close all

  • Ohjaajana ja valmentajana kehitymme ryhmämme mukana ja rinnalla, mutta tiedollisesti sinun tulee olla edellä urheilijoita - tietää, miten peli ja pelaaminen tulee muuttumaan mm. sääntöjen suunnassa ja miten se vaikuttaa valmennuksellisesti. 

   Tutustu, missä vaiheessa on hyvä suorittaa mitäkin ohjaaja- ja valmentajakoulutuksia varmistaaksesi jatkuvan kehittymisen ja vältät paikallaan polkemisen.
 • Prosessi - tilaus seuravalmentajille

  Kun tilaat seuravalmentajille koulutustapahtuman "Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve" -lomakkeella, prosessi on seuraava:

  1. Ohjaajakoulutuskoordinaattori välittää tilauksen alueelliselle kouluttajapoolille. 
  2. Kouluttajapooli valitsee keskuudestaan kouluttajan. Aikaa 3 arkipäivää.
  3. Valikoitunut kouluttaja vahvistaa ohjaajakoulutuskoordinaattorille lomakkeella esitetyistä ajankohdista itselleen sopivimman.
  4. Ohjaajakoulutuskoordinaattori välittää tiedot tilaajalle ja pyytää tilaajaa vahvistamaan ajankohdan ja tarkentamaan tarvittaessa tilausta.
  5. Tilaaja vahvistaa ajankohdan ja toteutuspaikan.
  6. Ilmoittautumislomake luodaan, avataan ja jaetaan tilaajalle, sekä kouluttajapoolille.
  7. Käynnistetään yhteismarkkinointi.
  8. Koulutus toteutetaan
  9. Koulutuspalaute annetaan koulutuksen päätteeksi.
  10. Todistus generoituu automaattisesti.

  Minimiosallistujamäärä

  Jokaiselle koulutustapahtumalle on minimiosallistujamäärä, joka määräytyy kouluttajan kustannusten pohjalta. Eli, mitä lähempää kouluttaja tulee paikanpäälle, sitä pienempi osallistujamäärä tarvitaan koulutustapahtuman toteutukseen.

  Demourheilijat

  Toivomme jokaiseen koulutustapahtumaan demourheilijoita osallistujien omasta valmennusryhmästä. Näin osallistujat saavat konkreettisia vinkkejä valmennusryhmänsä käsittelyyn (ohjeistus, palautteen anto, vaatimustason pitäminen korkeana) ja pelaajat jopa erilaista/uudenlaista harjoittelua. 

  Demourheilijoista sovitaan suoraan kouluttajan kanssa. Demourheilijoita ei lasketa minimiosallistujamäärään, eikä heiltä peritä maksua.

  Prosessi - henkilökohtainen koulutustarve

  Löydät kaikki lentopallon ohjaaja- ja valmentajakoulutukset (teoriaosiot, verkkokoulutukset) suomisport.fi -palvelusta. Mikäli sieltä ei löydy itsellesi sopivaa koulutustapahtumaa, voit hyödyntää "Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve" -lomaketta. Henkilökohtaisesta kouluttautumistarpeesta ilmoitettaessa prosessi on erilainen. Lomakkeen vastaanottamisen jälkeen: 

  1. Ohjaajakoulutuskoordinaattori ilmoittaa/vahvistaa olemassa olevat vaihtoehdot (suomisport.fi -palvelussa), sekä valmisteluissa olevat. 
  2. Mikäli kyseiset koulutustapahtumat eivät sovi, aloitetaan kartoitustoimenpiteet lähiympäristössä (yhteistyössä).

 • Kaikki koulutuksemme (AOK, TK, I-Taso, Teemakoulutus) toteutetaan lähtökohtaisesti seuratoteutuksina. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksen tilavarauksista, sekä kustannuksista vastaa järjestävä seura. Poikkeuksena on I-Tason lasten ja nuorten ohjaaja- ja valmentajakoulutus, jonka (kohtuullisista) kustannuksista vastaa Lentopalloliitto. 

  Tilavaatimukset käytännön saliosioille
  Koulutuslinja   Tilavaatimukset   Aikavaatimus Kustannusvastuu 
  Aloittavan ohjaan koulutus (AOK)   Sali/lohko 4 h Seura
  Tekniikkakoulu (TK)  Sali/lohko ~20 h Seura
  I-Taso  Sali/lohko & luokka/Auditorio  8 h Lentopalloliitto
  Teemakoulutus  Seuran tilauksen mukaan 2-8 h Seura

  Välineistö
  Jokaisen koulutuksen perusvälineistöä ovat kenttävälineiden lisäksi (sis. siirrettävät verkkoantennit):
  • pallot (MVA200 ja MVA400, SKV5, sekä muita erilaisia palloja)
  • valko-, fläppi- tai liitutaulu (+ tussit/liidut)
  • ensiapulaukku (sisältää kylmäaineen, teippiä) PAKOLLINEN TURVALISUUSVARUSTE!
  Näillä välineillä päästään jo pitkälle.

  Demourheilijat
  Käytännön saliosioihin koulutukseen osallistuvilla/järjestävällä seuralla on mahdollisuus tuoda mukanaan omia valmennettaviaan, joiden kautta kouluttaja konkretisoi sisältöä/opetusta. Demourheilijoista sovitaan jokaisen koulutustapahtuman osalta erikseen.
  Lentopalloliiton koulutusten toteutukset rakentuvat kunkin alueen kouluttajapoolin kykyyn vastata toiminta-alueensa seurojen kysyntään - koulutustilauksiin. Mikäli kyseisen alueen kouluttajapooli ei kykene vastaamaan kysyntään, siirretään tilaus lähimmän alueen kouluttajapoolille.

 • Ohjaaja- ja valmentajakoulutusten hinnat
   Koulutuslinja Kesto   Hinta 
  Aloittavan ohjaajan koulutus - Teoria
  - Käytännön saliosio (vain teoriaosuuden suorittaneille) 

  4 h
  22 €
  0 €
   Tekniikkakoulu - Teoria
  - Käytännön saliosio (vain teoriaosion suorittaneille)

  ~20 h
  176 €
  0 €
   I-Tason ohjaajakoulutus kokonaisuus
  - Info
  - Sitoutuminen - Teoria (ennakkotehtävät 1. Lähijaksolle)
  - 1. Lähijakso (edellyttää Sitoutumisjakson suorittamista)
  - 2. Lähijakso - Pelaamaan opettaminen (teoria, eLentis)
  - - 2. Lähijakso, käytännön saliosio (vain teoriaosion suorittaneille) 
  - 3. Lähijakso - Pelaamisen kehittäminen (teoria, eLentis)
  - - 3. Lähijakso, käytännön saliosio (vain teoriaosion suorittaneille)
  100 h
  45 min.

  PWRCUP/Teams

  La-Su

  La-Su
  495 €
  0 €
  165 €
  0 €
  165 €
  0 €
  165 €
  0 €
   Verkkokoulutus ~45 - 90 min.  16,50 € 
   Teemakoulutus 2 - 8 h  Tapauskohtainen hinnoittelu 
  Hinnat ovat vain koulutuksen hintoja. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matka-, majoitus-, ruokailu- ja päivärahakustannuksista.

 • Löydät lentopallon ohjaaja- ja valmentajakoulutukset 

  • Lentopalloliiton nettisivuilta kuvaukset (uudistustyö käynnistymässä)
  • eLentis -koulutusalustalta
   • Tutustu koulutuksiin -kategoriasta pääsee tutustumaan koulutuksiin (rekisteröitymättä)
   • Muihin osioihin vaaditaan ilmoittautumista kyseessä olevalle koulutuslinjalle (rekisteröitymistä)
   • Käytännön saliosioiden ilmoittautumislinkit
  • suomisport.fi -palvelusta
   • ilmoittautuminen teoriaosioihin 
   • ilmoittautuminen käytännön saliosioihin/lähijaksoille (mahdollista vain teoriaosioon ilmoittautuneille)
  Suomisportissa käytännön saliosioiden ilmoittautumislinkit eivät näy julkisena, ne löytyvät eLentiksestä kunkin koulutuslinjan teoriaosion sisällöstä kohdasta "Käytännön saliosio". Toisin sanoen, ensin tulee ilmoittautua teoriaan ennen kuin pääsee ilmoittautumaan käytännön saliosioon.

 • Ilmoittautuminen

  Ohjaajakoulutuksemme teoriaosiot löytyvät suomisport.fi -palvelusta. Valitse itsellesi sopiva kurssi ja ilmoittaudu. Mikäli kurssi on maksullinen, suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä myös kurssimaksu. Kaikki julkaistut koulutuksemme eivät välttämättä ole näkyvillä ja avoimena ilmoittautumisille, sillä ilmoittautumiselle määritelty ajankohta ei ole alkanut tai se on yksityinen.

  Ilmoittautuminen päättyy aina 14 vrk ennen tapahtumaa. Mikäli koulutuksen minimiosallistujamäärä ei ole täyttynyt, koulutus peruuntuu/siirtyy. Teethän ilmoittautumisen ajoissa, jotta tapahtuman elinvoimaisuus on ajoissa tiedossa!
  Käytännön saliosioiden ilmoittautumislinkit löytyvät kunkin koulutuslinjan kohdasta 'Käytännön saliosio'.
  Suoritustapa?

  1. Vaihe: ilmoittaudutaan suomisportissa halutun koulutuslinjan teorian opiskeluun eLentis -oppimisalustalle ja suoritetaan kurssimaksu:
   • Aloittavan ohjaajan koulutu - Teoria (eLentis). 
   • Tekniikkakoulu - Teoria (eLentis)
   • I-Tason teoriaosiot: 
    • Sitoutuminen
    • 1. Jakso, Ohjaajana kehittyminen - Ohjaajasta valmentajaksi
    • 2. Jakso Pelaamaan opettaminen
    • 3. Jakso - Pelaamisen kehittäminen. 
   • Ilmoittautumisen myötä sinulle muodostuu käyttöoikeus kyseiselle koulutuslinjalle ja sen sisältöön. Kullakin koulutuslinjalla kuvataan kurssin suorittaminen, mistä kaikesta kurssin kokonaisuus rakentuu. Ilmoittautumisen jälkeen pääset heti aloittamaan teoreettisen opiskelun. 
  2. Vaihe: mikäli kurssi sisältää käytännön saliosion, tulee sinun ilmoittautua itsellesi sopivimpaan käytännön saliosioon (0 €).
   • Ilmoittautumislomakkeen linkit löytyvät teoriaosion sisällöstä kohdasta "Ilmoittaudu" tai esim. "Käytännön saliosio".
   • missä ja milloin suoritat käytännön saliosion, päätät sinä itse. Voit suorittaa käytännön myös toisen alueen toteutuksessa.

  Kunkin koulutuslinjan sisällöistä löydät suunnittelussa/toteutuksessa olevat Käytännön saliosiot ilmoittautumislinkkeineen. 
  Koulutussisällöt

  Koulutuslinjat voivat pitää sisällään erinäisen määrän pakollisia suoritteita, joita ovat mm.:

  • tentit
  • interaktiiviset tehtävät
  • käytännön saliosio
  • koulutuspalautteet
  Omien opintojen seuranta
  Pystyt seuraamaan oman opiskelusi etenemistä kurssilta, jota olet suorittamassa. Kurssille määritellyt tehtävät/suoritteet näkyvät kurssin oikealla sivustalla etenemispalkkina - suoritetut näkyvät vihreänä, suorittamattomat harmaana.

  Saatuasi kurssin päätökseen, saat suorittamastasi koulutuslinjasta todistuksen/Meriitin automaattisesti.

 • Aloittavan ohjaajan koulutuksissa, Tekniikkakoulussa, Teema- ja Verkkokoulutuksissa osallistumiselle ei ole asetettu osallistumiskriteerejä - tärkeintä on kiinnostuneisuus ja innostuminen lisäämään osaamista. 

  Tasokoulutuksissa (II-III-Taso) edellytämme alemman tason perusteiden hallintaa. Mikäli sellaisia ei ole, tulee kyseinen kurssi suorittaa tai osoittaa perusteiden hallinta (erillinen tehtävä/suorite). Suorite/tehtävä voi olla tentti, näyttö tai opetustehtävä.

  Tasokoulutuksissa (I-III-Tasot) edellytämme, että alla olevat koulutuslinjat tulee olla suoritettuna tai ne suoritetaan erikseen koulutusprosessin aikana:

  • Tekniikkakoulu (lajitekniikoiden ydinkohdat ja niiden opettaminen).
  • Tuomarikoulutus (sääntötuntemus).
  • Vastuullinen toiminta lentopallossa -verkkokoulutukset:
   • Et ole yksin -verkkokoulutus
   • Vastuullinen valmennus -verkkokoulutus
   • Häirintä urheilussa -verkkokoulutus
   • Puhtaasti paras
   • Reilusti paras (tulossa)
  Yllä olevat minimivaatimukset astuvat voimaan, mikäli Tekniikkakoulun suorittamisesta on enemmän kuin 5 vuotta, tuomarikoulutuksesta enintään kolme vuotta (sääntömuutokset lähes vuosittaisia). Edellä mainitut kriteerit voidaan ohittaa osoittamalla hallitsevansa ne antamalla opetusnäytteet kouluttajan määrittämistä opetusaiheista.
  Yllä olevat koulutuslinjat eivät sisälly tasokoulutusten kokonaisuuteen, vaan ovat erillisiä koulutuskokonaisuuksia.

 • Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve -lomakkeen täyttämällä ja lähettämällä käynnistyy prosessi, jonka lopputulemana on toivotun koulutustapahtuman toteutuminen. Takeita tästä emme voi luonnollisesti antaa, sillä koulutukselle määritelty ajankohta (ja paikka) eivät aina kohtaa, jonka johdosta osallistujamäärä jää vajaaksi.  

  Tapahtuman minimiosallistujamäärä

  Jokaiselle koulutukselle syntyy minimiosallistujamäärä kouluttajan kulujen pohjalta. Minimiosallistujamäärän täyttyessä koulutus toteutetaan. Mikäli minimiosallistujamäärä ei täyty, koulutus peruuntuu/siirtyy toiseen ajankohtaan.

  Kouluttajan määräytyminen

  Seurat voivat, koulutustilauksensa yhteydessä, esittää toivomuksen tapahtumansa kouluttajaksi (Lentopalloliiton auktorisoima) mainitsemalla asiasta Lisätietokentässä. Mikäli Lentopalloliiton auktorisoitu kouluttaja on ollut synnyttämässä kyseessä olevaa koulutustapahtumaa, on hänellä myös ensisijainen oikeus se toteuttaa.

  Kaikissa tapauksissa koulutukset tilataan "Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve" -lomakkeella. 

  Lentopalloliiton koulutusten toteutukset rakentuvat kunkin alueen kouluttajapoolin kykyyn vastata toiminta-alueensa seurojen koulutuskysyntään - koulutustilauksiin. Mikäli kyseisen alueen kouluttajapooli ei kykene vastaamaan kysyntään, siirretään tilaus lähimmän alueen kouluttajapoolille.

  Lentopalloliitto pidättää oikeuden nimetä jokaiselle hallinnoimallensa koulutustapahtumalle kouluttaja.
 • Koulutuksia peruuntuu aika ajoin. Pääsääntöisesti siksi, että koulutustapahtuman toteutukselle määritelty minimiosallistujamäärä ei lähtökohtaisesti täyty. Koulutuksia peruuntuu myös tilanteessa, jossa ilmoittautumisten peruuntumiset nousevat niin suureksi, että minimiosallistujamäärä ei täyty. Myös sairastumiset (myös kouluttajan osalta) ovat syy koulutusten peruuntumisiin.

  Perehdy alla olevan esityksen avulla suoritetun osallistumismaksun jatkohyödyntämismahdollisuuteen, sekä maksun palautusprosessiin.

 • Lentopallon ohjaajakouluttajat ovat kokeneita, osaavia ohjaamisen ja valmentamisen ammattilaisia. Heillä on vahva motivaatio olla mukana auttamassa ja kehittämässä suomalaista lentopalloa toimimalla kouluttajina ohjaajakoulutuksissa. Kouluttajina myös he ovat mukana kehittämässä koulutuksia ja päivittämässä osaamistaan säännöllisesti Lentopalloliiton kouluttajakoulutuksissa.

  Koulutuksen tilaamisen yhteydessä tilaaja voi esittää tapahtumallensa auktorisoitua kouluttajaa Lisätieto -kentässä. 

  Lentopalloliitto pidättää kaikki oikeudet kouluttajan määrittelyyn kuhunkin tapahtumaan erikseen. 

  KOULUTTAJAVERKOSTO (päivittyy vko 7)
  POOLI KOULUTTAJA KOULUTUSLINJAT (ENSISIJAINEN)
  ETELÄ-SUOMI
  ITÄ-SUOMI
  POHJOIS-SUOMI 
  LÄNSI-SUOMI 
  LOUNAIS-SUOMI 
       
       

  Yllä mainittujen lisäksi ohjaajakoulutuskoordinaattori Pertti Kulluvaara toimii varakouluttajana.
 • Pertti Kulluvaara
  Ohjaajakoulutuskoordinaattori
  KILPAILU-JA SEURAPALVELUT
  +358 (0)440 806 605 |  etunimi.sukunimi@lentopalloliitto.fi  | www.lentopalloliitto.fi
  Suomen Lentopalloliitto | Valimotie 10, 00380 HELSINKI