Kurssin etusivu
 • Yleinen

  Lentopalloliitto tarjoaa monipuolisesti lentopalloon liittyviä koulutuksia - ei ainoastaan ohjaajille ja valmentajille, vaan myös lentopalloilijoille ja heidän tukiverkostoilleen.

  Koulutusten toteutuminen lähtee liikkeelle seurojen tai yksittäisten henkilöiden koulutustarpeesta. Eri toimijat/tahot voivat tilata/ilmoittaa koulutustarpeestaan täyttämällä ja lähettämällä Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve -lomakkeen. Lomake löytyy omasta osiostaan.

  • Prosessi - koulutustapahtuman rakentuminen

   Prosessi - tilaus seuravalmentajille

   Kun tilaat seuravalmentajille koulutustapahtuman "Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve" -lomakkeella, prosessi on seuraava:

   1. Ohjaajakoulutuskoordinaattori välittää tilauksen alueelliselle kouluttajapoolille. 
   2. Kouluttajapooli valitsee keskuudestaan kouluttajan. Aikaa 3 arkipäivää.
   3. Valikoitunut kouluttaja vahvistaa ohjaajakoulutuskoordinaattorille lomakkeella esitetyistä ajankohdista itselleen sopivimman.
   4. Ohjaajakoulutuskoordinaattori välittää tiedot tilaajalle ja pyytää tilaajaa vahvistamaan ajankohdan ja tarkentamaan tarvittaessa tilausta.
   5. Tilaaja vahvistaa ajankohdan ja toteutuspaikan.
   6. Ilmoittautumislomake luodaan, avataan ja jaetaan tilaajalle, sekä kouluttajapoolille.
   7. Käynnistetään yhteismarkkinointi.
   8. Koulutus toteutetaan
   9. Koulutuspalaute annetaan koulutuksen päätteeksi.
   10. Todistus generoituu automaattisesti.
   Minimiosallistujamäärä

   Jokaiselle koulutustapahtumalle on minimiosallistujamäärä, joka määräytyy kouluttajan kustannusten pohjalta. Eli, mitä lähempää kouluttaja tulee paikanpäälle, sitä pienempi osallistujamäärä tarvitaan koulutustapahtuman toteutukseen.

   Demourheilijat

   Toivomme jokaiseen koulutustapahtumaan demourheilijoita osallistujien omasta valmennusryhmästä. Näin osallistujat saavat konkreettisia vinkkejä valmennusryhmänsä käsittelyyn (ohjeistus, palautteen anto, vaatimustason pitäminen korkeana) ja pelaajat jopa erilaista/uudenlaista harjoittelua. 

   Demourheilijoista sovitaan suoraan kouluttajan kanssa. Demourheilijoita ei lasketa minimiosallistujamäärään, eikä heiltä peritä maksua.

   Prosessi - henkilökohtainen koulutustarve

   Löydät kaikki lentopallon ohjaaja- ja valmentajakoulutukset suomisport.fi -palvelusta. Mikäli sieltä ei löydy itsellesi sopivaa koulutustapahtumaa, voit hyödyntää "Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve" -lomaketta. Henkilökohtaisesta kouluttautumistarpeesta ilmoitettaessa prosessi on erilainen. Lomakkeen vastaanottamisen jälkeen: 

   1. Ohjaajakoulutuskoordinaattori ilmoittaa/vahvistaa olemassa olevat vaihtoehdot (suomisport.fi -palvelussa), sekä valmisteluissa olevat. 
   2. Mikäli kyseiset koulutustapahtumat eivät sovi, aloitetaan kartoitustoimenpiteet lähiympäristössä (yhteistyössä).


   Ohjaajan ja valmentajan koulutuspolkuKäytännön saliosiot - vaatimukset järjestäjälle