Kurs: Koulutusten rakentuminen ja suorittaminen (seuralle), Section: Käytännön saliosiot - vaatimukset järjestäjälle | eLentis

Main course page
 • General

  Lentopalloliitto tarjoaa monipuolisesti lentopalloon liittyviä koulutuksia - ei ainoastaan ohjaajille ja valmentajille, vaan myös lentopalloilijoille ja heidän tukiverkostoilleen.

  Koulutusten toteutuminen lähtee liikkeelle seurojen tai yksittäisten henkilöiden koulutustarpeesta. Eri toimijat/tahot voivat tilata/ilmoittaa koulutustarpeestaan täyttämällä ja lähettämällä Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve -lomakkeen. Lomake löytyy omasta osiostaan.

  Lentopalloliiton koulutuksista, joissa kouluttajana on toiminut liiton auktorisoiman kouluttaja, myönnetään digitaalinen meriitti (todistus). Auktorisoidut kouluttajat löydät kohdasta Kouluttajaverkosto-/poolit.

Käytännön saliosiot - vaatimukset järjestäjälle

 • Käytännön saliosiot - vaatimukset järjestäjälle

  Kaikki koulutuksemme (AOK, TK, I-Taso, Teemakoulutus) toteutetaan lähtökohtaisesti seuratoteutuksina. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksen tilavarauksista, sekä kustannuksista vastaa järjestävä seura. Poikkeuksena on I-Tason lasten ja nuorten ohjaaja- ja valmentajakoulutus, jonka (kohtuullisista) kustannuksista vastaa Lentopalloliitto. 

  Tilavaatimukset käytännön saliosioille
  Koulutuslinja   Tilavaatimukset   Aikavaatimus Kustannusvastuu 
  Aloittavan ohjaan koulutus (AOK)   Sali/lohko 4 h Seura
  Tekniikkakoulu (TK)  Sali/lohko ~20 h Seura
  I-Taso  Sali/lohko & luokka/Auditorio  8 h Lentopalloliitto
  Teemakoulutus  Seuran tilauksen mukaan 2-8 h Seura

  Välineistö
  Jokaisen koulutuksen perusvälineistöä ovat kenttävälineiden lisäksi (sis. siirrettävät verkkoantennit):
  • pallot (MVA200 ja MVA400, SKV5, sekä muita erilaisia palloja)
  • valko-, fläppi- tai liitutaulu (+ tussit/liidut)
  • ensiapulaukku (sisältää kylmäaineen, teippiä) PAKOLLINEN TURVALISUUSVARUSTE!
  Näillä välineillä päästään jo pitkälle.

  Demourheilijat
  Käytännön saliosioihin koulutukseen osallistuvilla/järjestävällä seuralla on mahdollisuus tuoda mukanaan omia valmennettaviaan, joiden kautta kouluttaja konkretisoi sisältöä/opetusta. Demourheilijoista sovitaan jokaisen koulutustapahtuman osalta erikseen.
  Lentopalloliiton koulutusten toteutukset rakentuvat kunkin alueen kouluttajapoolin kykyyn vastata toiminta-alueensa seurojen kysyntään - koulutustilauksiin. Mikäli kyseisen alueen kouluttajapooli ei kykene vastaamaan kysyntään, siirretään tilaus lähimmän alueen kouluttajapoolille.