Kurssi: Koulutusten rakentuminen ja suorittaminen (seuralle), Osio: Osallistumiskriteerit | eLentis

Kurssin etusivu
 • Yleinen

  Lentopalloliitto tarjoaa monipuolisesti lentopalloon liittyviä koulutuksia - ei ainoastaan ohjaajille ja valmentajille, vaan myös lentopalloilijoille ja heidän tukiverkostoilleen.

  Koulutusten toteutuminen lähtee liikkeelle seurojen tai yksittäisten henkilöiden koulutustarpeesta. Eri toimijat/tahot voivat tilata/ilmoittaa koulutustarpeestaan täyttämällä ja lähettämällä Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve -lomakkeen. Lomake löytyy omasta osiostaan.

  Lentopalloliiton koulutuksista, joissa kouluttajana on toiminut liiton auktorisoiman kouluttaja, myönnetään digitaalinen meriitti (todistus). Auktorisoidut kouluttajat löydät kohdasta Kouluttajaverkosto-/poolit.

Osallistumiskriteerit

 • Osallistumiskriteerit

  Aloittavan ohjaajan koulutuksissa, Tekniikkakoulussa, Teema- ja Verkkokoulutuksissa osallistumiselle ei ole asetettu osallistumiskriteerejä - tärkeintä on kiinnostuneisuus ja innostuminen lisäämään osaamista. 

  Tasokoulutuksissa (II-III-Taso) edellytämme alemman tason perusteiden hallintaa. Mikäli sellaisia ei ole, tulee kyseinen kurssi suorittaa tai osoittaa perusteiden hallinta (erillinen tehtävä/suorite). Suorite/tehtävä voi olla tentti, näyttö tai opetustehtävä.

  Tasokoulutuksissa (I-III-Tasot) edellytämme, että alla olevat koulutuslinjat tulee olla suoritettuna tai ne suoritetaan erikseen koulutusprosessin aikana:

  • Tekniikkakoulu (lajitekniikoiden ydinkohdat ja niiden opettaminen).
  • Tuomarikoulutus (sääntötuntemus).
  • Vastuullinen toiminta lentopallossa -verkkokoulutukset:
   • Et ole yksin -verkkokoulutus
   • Vastuullinen valmennus -verkkokoulutus
   • Häirintä urheilussa -verkkokoulutus
   • Puhtaasti paras
   • Reilusti paras (tulossa)
  Yllä olevat minimivaatimukset astuvat voimaan, mikäli Tekniikkakoulun suorittamisesta on enemmän kuin 5 vuotta, tuomarikoulutuksesta enintään kolme vuotta (sääntömuutokset lähes vuosittaisia). Edellä mainitut kriteerit voidaan ohittaa osoittamalla hallitsevansa ne antamalla opetusnäytteet kouluttajan määrittämistä opetusaiheista.
  Yllä olevat koulutuslinjat eivät sisälly tasokoulutusten kokonaisuuteen, vaan ovat erillisiä koulutuskokonaisuuksia.