Section: Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve | Koulutusten rakentuminen ja suorittaminen (seuralle) | eLentis

Main course page
 • General

  Lentopalloliitto tarjoaa monipuolisesti lentopalloon liittyviä koulutuksia - ei ainoastaan ohjaajille ja valmentajille, vaan myös lentopalloilijoille ja heidän tukiverkostoilleen.

  Koulutusten toteutuminen lähtee liikkeelle seurojen tai yksittäisten henkilöiden koulutustarpeesta. Eri toimijat/tahot voivat tilata/ilmoittaa koulutustarpeestaan täyttämällä ja lähettämällä Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve -lomakkeen. Lomake löytyy omasta osiostaan.

  Lentopalloliiton koulutuksista, joissa kouluttajana on toiminut liiton auktorisoiman kouluttaja, myönnetään digitaalinen meriitti (todistus). Auktorisoidut kouluttajat löydät kohdasta Kouluttajaverkosto-/poolit.

Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve

 • Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve

  Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve -lomakkeen täyttämällä ja lähettämällä käynnistyy prosessi, jonka lopputulemana on toivotun koulutustapahtuman toteutuminen. Takeita tästä emme voi luonnollisesti antaa, sillä koulutukselle määritelty ajankohta (ja paikka) eivät aina kohtaa, jonka johdosta osallistujamäärä jää vajaaksi.  

  Tapahtuman minimiosallistujamäärä

  Jokaiselle koulutukselle syntyy minimiosallistujamäärä kouluttajan kulujen pohjalta. Minimiosallistujamäärän täyttyessä koulutus toteutetaan. Mikäli minimiosallistujamäärä ei täyty, koulutus peruuntuu/siirtyy toiseen ajankohtaan.

  Kouluttajan määräytyminen

  Seurat voivat, koulutustilauksensa yhteydessä, esittää toivomuksen tapahtumansa kouluttajaksi (Lentopalloliiton auktorisoima) mainitsemalla asiasta Lisätietokentässä. Mikäli Lentopalloliiton auktorisoitu kouluttaja on ollut synnyttämässä kyseessä olevaa koulutustapahtumaa, on hänellä myös ensisijainen oikeus se toteuttaa.

  Kaikissa tapauksissa koulutukset tilataan "Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve" -lomakkeella. 

  Lentopalloliiton koulutusten toteutukset rakentuvat kunkin alueen kouluttajapoolin kykyyn vastata toiminta-alueensa seurojen koulutuskysyntään - koulutustilauksiin. Mikäli kyseisen alueen kouluttajapooli ei kykene vastaamaan kysyntään, siirretään tilaus lähimmän alueen kouluttajapoolille.

  Lentopalloliitto pidättää oikeuden nimetä jokaiselle hallinnoimallensa koulutustapahtumalle kouluttaja.