Kurssi: Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve | eLentis

 • Yleinen

  Tarvitsetko seuravalmentajillesi koulutusta, tai vain itsellesi? Täyttämällä ja lähettämällä lomakkeen pääset virallisesti prosessiin, jonka tavoitteena on toivomasi koulutuslinjan toteutuminen. Takuuta emme luonnollisesti pysty antamaan, sillä aika ja paikka eivät välttämättä kohtaa muiden koulutusta tarvitsevien kanssa, jolloin toteutukseen vaadittu minimimäärä jää täyttymättä.

  Lähetettyäsi lomakkeen, ohjaajakoulutuskoordinaattori on yhteydessä viimeistään 5 vrk. kuluessa, poisluettuna loma-ajat, sekä kouluttajan koordinoinnista vastaavasta tahosta riippumattomista syistä (Force Major).


 • Laajenna kaikki osiot

  Pienennä kaikki osiot

 • Koulutusten kesto vaihtelee koulutuslinjoittain. Jokainen koulutuslinja sisältää teoriaopiskelun lisäksi käytännön saliosion (poisluettuna verkkokoulutukset) . Teoriaopiskelussa osallistujan oma aktiivisuus ja suoritusrytmi luonnollisesti vaikuttavat koulutuksen kestoon. Alla on mainittu koulutusten kokonaiskesto. 

  Käytännön saliosioiden toteutuksessa osallistujamäärällä on vaikutusta toteutuksen kestoon. 

  Koulutuslinjat ja hinnat
  Koulutuslinja  Kesto Hinta/osallistuja
  Aloittavan ohjaajan koulutus  ~10 h22 €
  Tekniikkakoulu ~20 h176 €
  I-Taso 100 h165 € 1/495 €
  Verkkokoulutus  Koulutuskohtainen 16,50 €
  Teemakoulutus Tapauskohtainen Tapauskohtaisesti, toteutuksen mukaan 
  1 I-Taso koostuu kolmesta maksullisesta jaksosta, josta kukin 165 €.

 • Koulutuksen järjestäjä vastaa tilakustannuksista (sali, luokka), poisluettuna I-Taso, jonka tilakustannuksista vastaa Lentopalloliitto. 

  Perustelut
  • Seura tarjoaa omille ohjaajilleen/valmentajilleen hienoa palvelua, kun koulutukseen voi osallistua läheltä (ja koulutuksesta riippuen viettää yön kotona).
  • Seuralle ei tule merkittäviä matka-, majoitus- ja päivärahakustannuksia.
  Tilakustannuksia ei voi "valuttaa" osallistujille. Seurat voivat kuitenkin yhteistuumin vastata syntyvistä salikustannuksista.

  Tilavaatimukset ja kustannukset
  Koulutuslinja   Tilavaatimus  Kesto Kustannusvastuu
  Aloittavan ohjaajan koulutus (AOK)   Sali/lohko 4 h Seura
  Tekniikkakoulu (TK)  Sali/lohko ~20 h Seura
  I-Taso  Sali/lohko & luokka/Auditorio  ~40 h 1 Lentopalloliitto
  Teemakoulutus  Tilaajan mukaan 2-8 h Seura

  1
   I-Tasolla kaksi käytännön lähijaksoa

  Välineistö

  Koulutusten toteutusta, kuten myös arkivalmennusta, varten on hyvä löytyä seuraava varustus:

  • lentopallot (esim. MVA200, MVA400, SKV5)
  • valko-/liitu-/fläppitaulu (+ piirtovälineet)
  • muut pallot (esim. tennispallot, kuntopallot, jne.)
  • pallokorit (2/lohko)
  • verkkoantennit

 • Pertti Kulluvaara
  Ohjaajakoulutuskoordinaattori
  KILPAILU-JA SEURAPALVELUT
  +358 (0)440 806 605 |  etunimi.sukunimi@lentopalloliitto.fi  | www.lentopalloliitto.fi
  Suomen Lentopalloliitto | Valimotie 10, 00380 HELSINKI