Section: Tilavaatimukset ja kustannukset | Tilaa ohjaajakoulutus - Ilmaise koulutustarve | eLentis

Main course page
 • General

  Tarvitsetko seuravalmentajillesi koulutusta, tai vain itsellesi? Täyttämällä ja lähettämällä lomakkeen pääset virallisesti prosessiin, jonka tavoitteena on toivomasi koulutuslinjan toteutuminen. Takuuta emme luonnollisesti pysty antamaan, sillä aika ja paikka eivät välttämättä kohtaa muiden koulutusta tarvitsevien kanssa, jolloin toteutukseen vaadittu minimimäärä jää täyttymättä.

  Lähetettyäsi lomakkeen, ohjaajakoulutuskoordinaattori on yhteydessä viimeistään 5 vrk. kuluessa, poisluettuna loma-ajat, sekä kouluttajan koordinoinnista vastaavasta tahosta riippumattomista syistä (Force Major).


Tilavaatimukset ja kustannukset

 • Tilavaatimukset ja kustannukset

  Koulutuksen järjestäjä vastaa tilakustannuksista (sali, luokka), poisluettuna I-Taso, jonka tilakustannuksista vastaa Lentopalloliitto. 

  Perustelut
  • Seura tarjoaa omille ohjaajilleen/valmentajilleen hienoa palvelua, kun koulutukseen voi osallistua läheltä (ja koulutuksesta riippuen viettää yön kotona).
  • Seuralle ei tule merkittäviä matka-, majoitus- ja päivärahakustannuksia.
  Tilakustannuksia ei voi "valuttaa" osallistujille. Seurat voivat kuitenkin yhteistuumin vastata syntyvistä salikustannuksista.

  Tilavaatimukset ja kustannukset
  Koulutuslinja   Tilavaatimus  Kesto Kustannusvastuu
  Aloittavan ohjaajan koulutus (AOK)   Sali/lohko 4 h Seura
  Tekniikkakoulu (TK)  Sali/lohko ~20 h Seura
  I-Taso  Sali/lohko & luokka/Auditorio  ~40 h 1 Lentopalloliitto
  Teemakoulutus  Tilaajan mukaan 2-8 h Seura

  1
   I-Tasolla kaksi käytännön lähijaksoa

  Välineistö

  Koulutusten toteutusta, kuten myös arkivalmennusta, varten on hyvä löytyä seuraava varustus:

  • lentopallot (esim. MVA200, MVA400, SKV5)
  • valko-/liitu-/fläppitaulu (+ piirtovälineet)
  • muut pallot (esim. tennispallot, kuntopallot, jne.)
  • pallokorit (2/lohko)
  • verkkoantennit