Näin opiskelen AOK:lla

Aloittavan ohjaajan koulutuksen suorittaminen, suoritusjärjestys, sekä pakolliset suoritteet.