Klicka på länken I-Taso, 3. Lähijakso_OHJELMA.pdf för att visa filen.