Klicka på länken Vuosi_Suun_LOM_KARKEA.doc för att visa filen.