Lentopalloliiton (sis. alueorganisaatiot) eri toimialojen henkilöstön perehdytykseen.

Suomen Lentopalloliitto ry:n ohjaajakoulutusten kouluttajien auktorisointikoulutus.

ilmoittaudutaan ohjaajakouluttajaksi ja auktorisoinnin myötä sitoudutaan kouluttajaksi kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Ilmoittautumisen myötä vastausviestinä saat linkin, jonka aktivoimalla pääset suorittamaan auktorisointiin liittyvät ohjaajakouluttajakoulutukset (voimassa 2 vuotta).

TEHTÄVÄNKUVA

Ohjaajakouluttajat toimivat kouluttajana seuraavissa Suomen Lentopalloliiton ohjaajakoulutuksien käytännön saliosioissa/lähijaksoilla:

- Aloittavan ohjaajan koulutus (3-4 h)
- Tekniikkakoulu (~20 h)
- I-Tason lasten ja nuorten ohjaaja- ja valmentajakoulutus (~60 h)
- Teemakoulutus (toteutuksen mukaan)
- Verkkokoulutus (erillinen sopimus)

AUKTORISOINTIKOULUTUKSEN SISÄLTÖ

- Vastuullinen toiminta lentopallossa
- Tietoturva, GDPR
- Tiedotus, markkinointi, sosiaalinen media
- Järjestelmät (suomisport.fi, eLentis)
- Koulutustapahtumien rakentuminen ja toteutus
- Kouluttajapoolit, kouluttajan määräytyminen
- Koulutuskorvaukset ja maksatus
- Kouluttajakoulutus, käytännön saliosio
- Maksupalautukset (koulutettaville)
- Kouluttajasopimus

KERÄTTÄVÄT TIEDOT JA TARKOITUS
Lomakkeella kerätään tiedot:

- Kouluttajan yksilöintitiedot (sotu, osoitetiedot, sportti-ID, pankkiyhteys).
- Toiminta-alueesta, jolla on halukas toimimaan kouluttajana.
- Koulutuslinjoista, joilla on halukas kouluttamaan.
- Rikostaustaote (kelpoisuus toimia lasten ja nuorten ohjaajien ohjaajakouluttajana).

Tiedot ovat olennaisia ohjaajakoulutusten koordinointiin, hallinnointiin ja mm. kouluttajapalkkion maksatukseen liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

RIKOSTAUSTAOTE

Suomen Lentopalloliitto ry edellyttää kaikilta ohjaajakouluttajiltaan rikostaustaotetta (https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/palvelut/rikosrekisteriote/rikostaustaotelastenkanssatoimimiseen.html). Rikostaustaote toimitetaan/esitetään ohjaajakoulutuskoordinaattorille. Mikäli kyseisessä rekisterissä on merkintä, emme voi auktorisoida sinua kouluttajaksi.

Asiakirjan esittämisen jälkeen asiakirja poistetaan kaikista järjestelmistämme. Merkintä asiakirjan esittämisestä jää kouluttajatietorekisteriin.

Lentopalloliitto vastaa Rikostaustaotteen kustannuksista (sovitaan kouluttajan kanssa hyvityksestä).

TIETOJEN HALLINNOINTI, TARKISTAMINEN JA POISTAMINEN

Rekisteriä hallinnoi Suomen Lentopalloliitto ry. Voit tiedustella/pyytää sinusta tallennettuja tietoja tarkistettavaksi/poistettavaksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ohjaajakoulutus@lentopalloliitto.fi. Pyyntöösi vastataan neljän (4) viikon kuluessa pyynnön saamisesta. 

Kouluttajatietolomaketta säilytetään suomisport.fi -palvelussa. Kouluttajatieto -lomake täytetään joka toinen vuosi, jonka pohjalta ohjaajakouluttajasopimus jatkuu.

ILMOITTAUTUMINEN JA KOULUTUSTEN SUORITTAMINEN

Ilmoittautuminen ja koulutusten suorittaminen johtaa sopimussuhteeseen, jossa kouluttaja sitoutuu koulutuksen sisältöön.

LISÄTIETOJA

Ohjaajakoulutuskoordinaattori Pertti Kulluvaara.
Kilpailu- ja seurapalveluyksikkö
SUOMEN LENTOPALLOLIITTO RY

Lentopalloliiton operatiivinen organisaatio sisältää aluejaostotoiminnan, joka vastaa lentopallon alueellisesta toiminnasta (kilpailu- ja seuratoiminta) ja elinvoimaisuuden tukemisesta. Aluejaostot toimivat luottamushenkilöpohjalta - he toimivat vapaaehtoisesti, ilman merkittävää korvausta/palkkiota.

Tällä kurssilla pureudumme mm.:

 • Lentopalloliiton organisaatiokuvaus
 • Lentopalloliiton ja aluejaoston yhteistyöhön (komentoketju)
 • Lentopalloliiton säännöt (ohjaavat jaostojen toimintaa
 • Aluejaosto-organisaation rakenteeseen (tehtäviin)
  • Puheenjohtaja
  • Varapuheenjohtaja
  • Sihteeri
  • Alueen päävalmentaja
  • Aluevalmentajat
 • Yhdistystoimintalaki 
 • Hyvän johtamisen periaatteet
  • Henkilöstön johtaminen
  • Talousjohtaminen
  • Kokousten johtaminen