Urheilijoille suunnatut koulutukset.

Kenen vastuulla pelaamaan opettaminen ja pelaamisen kehittäminen on? Onko nämä vain valmentajan vastuulla, vai löytyykö vastuullisia kenties muualtakin?

Häirintä urheilussa -nuorten verkkokurssi on suunnattu 13-25-vuotiaille, urheilutoiminnassa mukana oleville urheilijoille, urheilutoimijoille, valmentajille ja seuratoimijoille. Kurssi on ilmainen ja sen voi suorittaa myös osissa. Kurssia voi hyödyntää myös nuorille suunnatuissa koulutuksissa, kouluissa ja nuorten urheiluleireillä.

Häirintä urheilussa -verkkokurssin aikana käydään läpi mitä on seksuaalisuutta loukkaava ja sukupuoleen perustuva häirintä. Kurssi tarjoaa työkaluja toimia, jos nuori kohtaa tai havaitsee häirintää urheilutoiminnassa. Lisäksi kurssin aikana pohditaan omien rajojen merkitystä osana hyvinvointia.

Mukavia oppimishetkiä!

Urheilemisen "pyhä kolminaisuus" on Ravinto-Urheilu-Lepo. Jokaisella osa-alueella on niin merkittävä keskinäinen riippuvuussuhde, että mikäli jokin näistä kolmesta ei toteudu, ei toteudu mikään muukaan.

On siis tärkeä huolehtia niistä jokaisesta, jotta urheileminen on hauskaa ja siinä kehittyy. 

Urheilemisen "pyhä kolminaisuus" on Ravinto-Urheilu-Lepo. Jokaisella edellä mainitulla osa-alueella on niin merkittävä keskinäinen riippuvuussuhde, että mikäli jokin näistä kolmesta ei toteudu, ei toteudu mikään muukaan.

On siis tärkeä huolehtia niistä jokaisesta, jotta urheileminen on hauskaa ja siinä kehittyy. 

Tässä osiossa tärkeää tietoa aterioinnin lautasmallista.


Nestetasapainosta huolehtiminen on urheilijalle, lajista riippumatta, erittäin tärkeää. Elimistön normaalin toiminnan kannalta on oleellista, että elimistö on sopivasti nesteytetty.

Hikoilu on elimistön keino säädellä sen lämpötilaa ja estää lämpötilan nousu liian suureksi. Lämpöä poistetaan tällöin kehosta, nesteeseen sitoutuneena, ihon läpi. Samalla poistuu nesteeseen sitoutunutta natriumia (elimistön nesteiden suola) ja pienissä määrissä kaliumia (kivennäisaine).

Hikoilun myötä nestettä menetetään myös verestä, jolloin veritilavuus pienenee ja sydän joutuu pumppaamaan entistä tehokkaammin. Syke nousee ja tämä vuoksi nestevajeessa harjoituksen koettu rasittavuus yleensä kasvaa ja uupumus aikaistuu. Nestevajaus voi heikentää urheilijan motoriikkaa ja taito-ominaisuuksia.

Ravinto - Energiavaje -osiossa pureudutaan energiavajeen oireisiin sekä vaikutuksiin - harjoittelu- ja suorituskykyyn.